domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!
 

Raziskovalnica je bila več kot tri leta motivacijska in raziskovalna dejavnost Zavoda RS za šolstvo.

Na spletnih straneh smo mesečno odpirali teme, ki so nove, manj raziskane in neodgovorjene, od učiteljev pa zahtevajo  hiter odziv.

Spodbujali smo ustvarjalne debate, v katerih so učitelji, svetovalci in drugi strokovni delavci v VIZ  izmenjevali izkušnje o tematiki, prikazovali pedagoške rešitve in ponujali zamisli ter se  soočali z različnimi pogledi.

S pomočjo tviterja smo se oglaševali, povedali mnenje in tako pomagali sebi, kolegom in @zrss_si, da smo ustvarili odnos do nekega problema ali sprožili temeljitejše raziskovanje.

Vsak tvit smo opremili s ključnikom teme meseca (npr. #jeziki), da se je lahko pojavil na tvitni steni.

 

Namen je bil v komunikacijskem smislu ugotoviti, koliko je tvitno družabno okolje primerno za pouk in komuniciranje med učitelji; v vsebinskem smislu pa je preverjalo katere in kakšne učne izzive ter probleme lahko lovi v mrežo ključnika #raziskovalnica. V času svojega delovanja je bila tudi najhitrejši odzivnik za odgovore vzgojiteljem, vrtcem, učiteljem, šolam in drugi zainteresirani javnosti. Obenem pa je bila tudi popularizator dejavnosti, projektov in nalog ZRSŠ.

Za vsako raziskovalnico je bilo pripravljenega dve strani gradiva z motivacijskimi besedili, podobami in spletnimi povezavami, ob katerih si je obiskovalec lažje ustvaril stališče. Po vsaki raziskovalnici je bil napravljen povzetek z najpomembnejšimi sporočili in ovrednotenjem tvitanja in vsebine tvitov. Nekajkrat je bila v nadaljevanju povzetka napravljena tudi oanaliza raziskovalnice z vidika ponujene vsebine in sprotnega tvitanja, ki je spodbujalo ali dušilo sprotno tvitno razpravo.

 

Prva #raziskovalnica septembra 2015 je bila namenjena učni rabi računalnika. Nato so se do decembra 2018 zvrstile:  #UčniNačrt, #Učbenik, #definiranje (pojmov), #eko_SVET, #PodatkiSoZakon, #DUHidentiteta, #aktivnepočitnice, #digitalnaidentiteta, #NPZ_Si in #Matura_Si, #Konferenca (kot oblika izobraževanja), #KulturniBazar, #varninainternetu, #statigre, #podjetnost, (pevski) #zbori, #vajeništvo, #večjezičnost, #računalnik, #jeziki, #simbioza, #študijska, #učitelj, #selfievpouk, #konferenca,#kulturnibazar, #tekmovanja, #npz, #matura_si, #mobiluč (učenje z mobilnimi napravami – skupaj s konferenco #Sirikt), #študijska, #urazakodo (učenje programiranja v šoli), #seminarji, #SloPoSvetu, #KulturniBazar, #DanZemlje, #integriteta, #ZborovskiBUM, #študijska, #OER_SI (raba prosto dostopnih virov – Open Educational Resources).

 

Za nekatere izmed tem se je raziskovalnica naslonila tudi na partnerje ZRSŠ – Arnes, CPI, TI, … ki so bodisi delno pripravili temo bodisi se vključevali v tvitanje.  Poprečno so se slovenski uporabniki oglasili ali odgovorili dvakrat na dan. Večinoma s komentarji in podporo. Manj je bilo je bilo odgovorov ali vprašanj. Vsak tvit @zrss_si je bil poprečno opremljen s sedmimi všečki, ogledan pa več stokrat. V času, ko so bili sproženi zavodovi tviti, se je povečal tudi ogled zavodovih spletnih strani. V zadnjem času so bile uporabljane tudi glasovalnice, ki so imele prek petsto ogledov in štirideset glasovanj.

 

Z raziskovalnico bi bilo smiselno nadaljevati, saj je bil trend obiskov in konstruktivnih odzivov rastoč.

 

 


Vse teme in povzetki raziskovalnice

 

2015

Tema 9/2015: #računalnik

#računalnik – povzetek

Tema 10/2015: #jeziki

#jeziki – povzetek

Tema 11/2015: #študijska

#študijska – povzetek

Tema 12/2015: #učitelj

#učitelj – povzetek

2016

Tema 1/2016: #selfievpouk

#selfievpouk – povzetek

Tema 2/2016: #konferenca

#konferenca – povzetek

Tema 3/2016: #kulturnibazar

#kulturnibazar – povzetek

Tema 4/2016: #tekmovanja

#tekmovanja – povzetek

Tema 5/2016: #npz

#npz – povzetek

Tema 6/2016: #matura_si

#matura_si – povzetek

Tema 9/2016: #mobiluč

#mobiluč – povzetek

Tema 10,11/2016: #študijska

#študijska – povzetek

Tema 12/2016: #urazakodo

#urazakodo – povzetek

 

2017

Tema 1/2017: #seminarji

#seminarji-povzetek

Tema 2/2017: #SloPoSvetu

#SloPoSvetu – povzetek

Tema 3/2017: #KulturniBazar

#KulturniBazar – povzetek

Tema 4/2017: #DanZemlje

#DanZemlje – povzetek

Tema 5/2017: #integriteta

#integriteta – povzetek

Tema 6/2017: #ZborovskiBUM

#ZborovskiBum- povzetek

Tema 7/8/2017: #študijska

#študijska-povzetek

Tema 9/2017: #OER_SI

#OER_SI-povzetek

Tema 10/17: #večjezičnost

#večjezičnost-povzetek

Tema 11/2017: #vajeništvo

#vajeništvo – povzetek

Tema 12/2017: #podjetnost

#podjetnost – povzetek

 

2018

Tema 1/2018: #statigre

#statigre – povzetek

Tema 2/2018: #varninainternetu

#VarniNaInternetu – povzetek

Tema 3/2018: #KulturniBazar

#KulturniBazar – povzetek

Tema 4/2018: #Konferenca

#konferenca – povzetek

Tema 5/2018: #NPZ_Si in #Matura_Si

#NPZ_Si in #Matura_Si – povzetek

Tema 6/2018: #digitalnaidentiteta

#DigitalnaIdentiteta – povzetek

Tema 7, 8/2018: #aktivnepočitnice

#AktivnePočitnice – povzetek

Tema 9/2018: #DUHidentiteta

#DUHidentiteta – povzetek

Tema 10/2018: #eko_SVET

Povzetek #eko_SVET

Tema 11/2018: #definiranje

Povzetek #definiranje

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter