domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

#NPZ_Si in #Matura_Si – povzetek

Zunanje preverjanje znanja je nekaj, česar se učitelji in šole lotevajo previdno, javnost z vso ostrino; vsak pa z željo, da bi kaj koristnega dobil zase: učitelj vzorce nalog, država in politične stranke družbeno temo, dijaki vstopnico na želeno fakulteto …

 

#raziskovalnica je preverjala predvsem odnos do #NPZ_Si in #Matura_Si. Če vemo, kakšen je odnos do obeh, je tudi lažje umeščati osmišljenost obeh preverjanj in lažje odgovarjati na vprašanja ter izobraževati učitelje. Trije ključniki so ujeli natanko 100 tvitov. Do zavidljive številke smo prišli tudi s potvitanjem, saj so nekateri uporabniki pozabili pripisati sledilni ključnik.

Razprava o #Matura_Si je tekla o tem, da ne preverja ustvarjalnosti in da ima prevelik vpliv na šolo in pouk. Sredi razprave je bil v časopisu objavljen tudi članek dr. Vesne Vuk Godina, ki pa, presenetljivo,  tvitne razprave ni pospešil. Objavljena je bila tudi anketa; ko smo o njej  neposredno obvestili tvitajoče srednje šole, se je število glasovalcev v hipu povečalo. ♥

Drugače je bilo z anketo o #NPZ_Si. Kljub obveščanju osnovnih šol se glasovanje ni povečalo. Večina jih meni, da je treba to zunanje preverjanje znanja oceniti po šolsko in oceno vpisati v redovalnico. Nekateri so predlagali, da bi se #NPZ_Si izvajal medpredmetno oziroma celostno, vsepredmetno. Kljub pregovorni tvitni zajedljivosti, neposrednosti, žaljivosti in apriornemu negativizmu se noben glasovalec ni odločil za #ukinitev #NPZ_Si. Skoraj tretjina bi #NPZ_Si razvijala v spmer prostovoljnosti, ki bi bila na voljo v vsakem razredu pri vsakem predmetu – naloge bi bile na voljo na spletu in bi bile dostopne takoj po tistem, ko bi jih na nekaj šolah pisali in s tem normirali. Največ vprašanj in pripomb pa je bilo o tem, kako se rezultati #NPZ_Si interpretativno uporabljajo. Ponekod namreč župani želijo podatke o rezultatih #NPZ_Si. Ne zanima jih kakovostni vidik, ampak kvantitativni, da lahko razvrstijo šole. ♠

#Matura_SI je bila v tvitih obravnavana spoštljivo, pri #NPZ_Si pa smo bili ošvrknjeni za metodološko neustrezno anketo. Zadrego je rešil tvit, ki se je duhovito obregnil ob naloge iz angleščine in cilj, da morajo 12-letni učenci razumeti pomembne podatke iz znane tematike. ♥

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter