domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Kontakti

Zavod RS za šolstvo
Poljanska cesta 28
1000 Ljubljana

Telefon: 01 300 51 00
Telefaks: 01 300 51 99
E-pošta: info@zrss.si
E-pošta založbe ZRSŠ: zalozba@zrss.si
E-pošta: Odnosi z javnostjo

Spletna stran: https://arhiv.zrss.si
Matična št.: 5911338000
Transakcijski račun: SI56 0110 0603 0633 108
ID št. za DDV: SI43696767

E-poštni naslovi zaposlenih

ime.priimek@zrss.si (brez šumnikov, v primeru dveh priimkov je vmes vezaj)

Vodstvo
Direktor: dr. Vinko Logaj
Namestnica direktorja: dr. Stanka Preskar
Svetovalec direktorja: Vladimir Milekšič
Vodja oddelka za predšolsko vzgojo: Nives Zore
Vodja oddelka za osnovno šolstvo: mag. Renata Zupanc Grom
Vodja oddelka za srednje šolstvo: dr. Brane Slivar
Vodja oddelka za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami: dr. Natalija Vovk Ornik
Vodja središča za profesionalni razvoj: Brigita Žarkovič Adlešič
Vodja središča za kakovost in raziskovanje: dr. Tanja Rupnik Vec
Vodja skupnih služb: Jana Knez

Predstojnice območnih enot
OE Celje: mag. Špela Drstvenšek
OE Koper: Alica Prinčič Röhler
OE Kranj: dr. Nataša Potočnik
OE Ljubljana: Miriam Stanonik
OE Maribor: dr. Milena Kerndl
OE Murska Sobota: Irena Kumer
OE Novo mesto: mag. Andreja Čuk
OE Nova Gorica: mag. Mariza Skvarč
OE Slovenj Gradec: Romana Košutnik

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter