domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

#konferenca – povzetek

Dve veliki konferenci je ZRSŠ pripravil aprila: o jezikih in Sirikt. Dejavnosti in predavanja na obeh so bili tvitno zelo dobro spremljani in podprti, malo pa je bilo okonferenčnih tvitov, ki bi ovrednotili konferenci ali ju umestili v splošni okvir konference kot splošnega in univerzalnega načina izobraževanja učiteljev za učinkovitejši pouk. Še največkrat so se na prošnjo, da svoj tvit opremijo s #konferenca in #raziskovalnica, spomnili pedagoški svetovalci @zrss_si. Tudi tvitno omrežje je kot NAJ tvit izbralo  spodnjega z akrostihom.

S ključnikoma je bilo opremljenih 40 tvitov, ki so  utemeljevali predvsem dobre strani konferenc. To so bili

  • predavatelji,
  • program,
  • sodelovanje,
  • demokratični dialog,
  • širina udeležencev,
  • za ustvarjalnost dovoljšnja kritična masa sodelujočih in
  • samopostrežni princip – ne pričakuj, kaj boš dobil ali ti bodo dali, ampak si poskušaj čim več vzeti in kasneje uporabiti pri pouku in zase.

Nekateri so spraševali, kje je čim lažje najti konferenčno gradivo, da bi poskrbeli, da konferenčne zamisli ne ugasnejo tisti trenutek, ko udeleženci zapustijo dvorano.

Kot možno slabost konferenc so omenjali,

  • da je april s šolskega organizacijskega vidika že vprašljiv mesec,
  • da šola zmore zagotoviti zamenjave, če pošlje na konferenco le nekaj učiteljev, na splošnih, kot je Sirikt, pa ne more omogočiti navzočnosti vsem učiteljem, ki bi si želeli ali bi zaradi potreb pouka celo morali sodelovati,
  • da se prepozno objavijo vsebine konference, ker bi učitelji, ki želijo predstaviti svoje izkušnje, morali začeti raziskovati svoj pouk dovolj zgodaj, če naj bi ugotavljali verodostojne rešitve ali zaznavali pomembne probleme.

Zato zaključujemo poročilo s tvitom, ki naj bi bil moto vsakega konferenčnega udeleženca:

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter