domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!
 

Skozi mednarodno sodelovanje spodbujamo pridobivanje novih spoznanj, izmenjavo izkušenj, širjenje obzorij in uvajanje novih strokovnih rešitev v šolsko prakso.

Sodelovanje v mednarodnih projektih in mrežah omogoča povezovanje s partnerji v tujini, udeležbo na izobraževanjih in usposabljanjih ter nadaljnji profesionalni razvoj posameznikov in organizacij.

Naša skrb je namenjena tudi pripadnikom slovenske manjšine v zamejstvu (Italija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška), ki jim v skladu z bilateralnimi dogovori s sosednjimi državami zagotavljamo strokovno in logistično podporo. Slovencem in njihovim potomcem po svetu omogočamo obiskovanje dopolnilnega pouka slovenščine ali pouka na daljavo, učiteljem slovenskih šol v čezmorskih državah pa nudimo strokovno podporo.

Učitelje drugih maternih jezikov in kultur v Sloveniji ozaveščamo o medkulturnosti in zanje organiziramo srečanja in strokovna izobraževanja.

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter