domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

#vajeništvo – povzetek

V Sloveniji se je s šolskim letom 2017/2018 pričelo pilotno uvajanje vajeniške oblike srednjega poklicnega izobraževanja v 4 izobraževalnih programih (Mizar, Oblikovalec kovin-orodjar, Kamnosek in Gastronom- hotelir). V skladu z novim zakonom o vajeništvu (Ur.l. RS, št. 25/ 2017) lahko 3-letno srednje poklicno izobraževanje poteka v dveh, glede na doseženo izobrazbo, enakovrednih oblikah: v šolski obliki in kot vajeništvo. V vajeniški obliki izobraževanja vsaj 50 % programa poteka pri enem ali več delodajalcih in vsaj 40 % programa se izvaja v šoli; od tega vsi splošnoizobraževalni predmeti v enakem obsegu kot v šolski obliki izobraževanja, medtem ko je usposabljanje za strokovne module prilagojeno glede na šolsko ali vajeniško obliko izobraževanja.

 

Vprašanja, ki smo jih ob tokratni temi zastavili, so:

  •        Kako razvijati vajeništvo, da bo privlačno tako za dijake kot za podjetja?
  •        Za katere poklice je vajeništvo najbolj smiselno?
  •        Kaj je ključno za dobro sodelovanje med šolo in podjetji?

 

Na tvitni steni smo zabeležili okoli 30 tvitov označenih s #vajeništvo, pri čemer so tviti vsebinsko zelo različni.  Najpogostejše vsebine, ki so bile tvitane, so povezane z vlogo podjetij in šol pri vajeništvu, z nagrado oz. plačilom za vajence, z neposrednimi izkušnjami z vajeništvom ter nekaterimi terminološkimi vprašanji, ki se ob uvajanju vajeništva pojavljajo.

 

Posebej bi izpostavili odgovor na enega od tvitov, ki prikazuje delček rezultatov CEDEFOPove raziskave o vajeništvu v Sloveniji (CEDEFOP Thematic Country Review on Apprenticeship in Slovenia, 2017). Na spodnji sliki je prikazan izsek iz raziskave, v katerem so podjetja odgovarjala, kako so pripravljana prispevati k temu, da bi se dijaki pri njih praktično usposabljali.

 

Za bolj poglobljeno razmišljanje pa vas vabimo k branju publikacije, ki je trenutno na voljo v angleškem jeziku, pripravlja pa se tudi slovenski prevod.

 

Preko tviterja je bila izpeljana tudi mini anketa o poznavanju vajeništva. Rezultati so razvidni iz spodnjega tvita.

 

Vsebinsko zelo različni tviti, ki se pogosto pojavljajo bolj v obliki odprtih vprašanj kot v obliki podajanja mnenj in izkušenj, nakazujejo na to, da bo potrebno o tematiki še spregovoriti. Menimo da bodo, tekom pilotnega uvajanja vajeništva, za tovrstno razpravo še priložnosti.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter