domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

#študijska – povzetek

Jeseni smo ujeli 66 tvitov #študijska oz. #študijske. Večina tvitov je informativnih, nekateri hvalijo. Manj je tvitov, ki bi usmerjali na gradivo ali problematizirali; provokativnega ni nobenega. Obetavno je, ker je veliko vabljivo-nazorno-slikovnih, precej pa jih je poskrbelo za enega od temeljnih tvitnih ciljev: z dodajanjem tvitnih naslovov prispevajo k mreženju.

Vsebina tvitov je poročevalska in razpoloženjska: opisujejo dejavnost učiteljev na srečanju ali dejavnost učencev v okoliščinah, ki jim je bilo študijsko srečanje posvečeno. Nekateri vabijo na srečanje – tudi tisto, ki bo kasneje v spletni učilnici, nekateri so poročilo po srečanju, nekateri opozarjajo na oporno literaturo. Problemi, ki jih tviti odpirajo so: ocenjevanje, za učitelje naporno popoldansko-večerno srečanje po dopoldanskem pouku, opazne razlike med lanskim in letošnjim obiskom – ponekod več, drugod manj, ali je učitelj zmožen ves čas in vsak trenutek spremljati delo vsakega in vse učence ter si vse skupaj še beležiti.

Izbrali smo tvita, ki pritegneta na prvi pogled in tvit, ki sporoča , katera oblika vabila na srečanja  je najbolj učinkovita.

01_studijska_povzetek 02_studijska_povzetek

Predlogov za izvedbo študijskih srečanj v prihodnjem letu ni bilo niti opazk na izvedbo letošnjih.

Z vidika lažjega iskanja je dobra odločitev za rabo šumnika š, saj ni interference s tviti v drugih jezikih.

 

Presejali pa smo tudi odgovore v spletni anketi, ki so jo izpolnili učitelji. S sita smo izbrali:

  • Ugotovila sem, da elemente formativnega spremljanja nehote že vključujem v pouk. Od našega srečanja dalje pa jih bom bolj zavestno in načrtovano vključevala.
  • Vse večja potreba po kakovostnih povratnih informacijah za izboljšanje učenja dijakov za boljše rezultate. Tudi učitelj naj se uči od dijakov.
  • Zanimivi primeri, ideje za lastno pedagoško delo, vpogled v delo kolegov in izmenjava izkušenj.
  • Zanimivo in poučno je slišati primere dobre prakse, ki nam dajo motivacijo za začetek novega šolskega leta.
  • Vsako leto se naši kolegi, ki delajo na zavodu za šolstvo, potrudijo, da izhajajo iz prakse za prakso. Hvala za trud.
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter