domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

#integriteta – povzetek

#Integriteta je spodbudila tvitno razpravo o etičnih vidikih šole in izobraževanja. Večina odgovorov je zagovarjala ničelno toleranco do korupcije in privilegijev. Precej razpravljavcev se je spraševalo, ali vedno in povsod na vseh ravneh opozarjati na neetično ravnanje in govoriti o njem ali obstaja tudi neka raven dopustnosti oz. tolerance, kajti v družbi še vedno velja, da je zaželeno, kadar opozarjamo na napake izven svojega okolja, npr. na ravni političnega odločanja in gospodarstva, zadržano pa je treba opozarjati, kadar nečastno ravna nekdo iz našega okolja ali celo prijatelj; nekateri so opozorili, da doslednost povzroča več škode kot koristi.

Tvitno razpravo je usmerjal in z vprašanji spodbujal Transparency International Slovenia, ki ima izkušnje z umeščanjem integritete v programe srednjih šol. Z nekaterimi se dejavno srečuje na delavnicah in je opozoril tudi na nekatere filme dijakov, ki se s skušnjavami vsakodnevno soočajo; ob tem, da si svoj vrednostni kompas šele naravnavajo in so v starosti, ko je človek najbolj občutljiv za laž, krivico in nepravičnost. Tudi tvitno je @TransparencySi ponudil marsikateri odgovor na zadrege, ki so se nizale v vprašanjih.

Pričakovali smo več odgovorov s šol, saj so vprašanja ciljala tudi praktične vidike: prepisovanje pisnega ocenjevanja ali domače naloge, zaščita sošolca, ki se mu goji krivica, lažna dijaška solidarnost, iskanje srednje poti med načelnostjo in brezbrižnostjo. Čeprav je bilo 30 šol, ki imajo tvitne račune, neposredno izzvanih, sta se odzvali samo dve.

Največ všečkov (14) je bila deležna misel C. S. Lewisa: Integriteta pomeni delati pravilne stvari tudi takrat, ko nas nihče ne gleda.

Izbrani tviti:

Manjša odzivnost od pričakovane.

 

Brez odgovora.

 

Če ne gre z besedami, gre s filmom.
Zmeraj je vprašanj več kot odgovorov.
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter