domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Učenje učencem v roke!

Učinkovito orodje, ki vodi k boljši kakovosti učenja in poučevanja, je tudi formativno spremljanje oz. preverjanje, saj:

 • učence spodbuja k prevzemanju odgovornosti za svoje učenje,
 • postavlja učenje in učenca v središče učnega procesa,
 • spodbuja zavzetost in motivacijo za učenje,
 • je zelo občutljivo za individualne razlike med učenci, vključno z njihovim predhodnim znanjem,
 • razvija vrednotenje, usklajeno s cilji in standardi, z močnim poudarkom na formativni povratni informaciji, izboljšuje učne dosežke.

Ključni elementi formativnega spremljanja:

fs_krog

 

Učiteljem in drugim strokovnim delavcem, ki se želijo opolnomočiti za razvijanje formativnega spremljanja/preverjanja v svoji pedagoški praksi, so na voljo naslednje oblike izobraževanja in druge podpore:

 • gradiva 1. sklica študijskih skupin za vse predmete v šolskem letu 2015/16,
 • gradiva projekta Podpora učiteljem pri FS (Assessment for Learning),
 • seminarji v spletnem katalogu ZRSŠ,
 • razvojna naloga Formativno spremljanje/preverjanje (2015- 2017),
 • revija Vzgoja in izobraževanje, 5, št. 5/6, s prilogo Učiteljev glas (2014),
 • poglavje Dylana Wiliama – Vloga formativnega vrednotenja v učinkovitih učnih okoljih (str. 123-142) v knjigi O naravi učenja.

S projektom Podpora učiteljem pri formativnem spremljanju (2013-14) se je v šolsko prakso uvajalo temeljne principe formativnega spremljanja v podporo učenja (Assessment for Learning). V zadnjih dvajsetih letih se je zelo povečal interes za uporabo FS, vendar ne kot izoliranega dejavnika, ampak kot nujne sestavine visokokakovostne vzgojno-izobraževalne prakse, pri čemer gre za ustvarjanje in izkoriščanje “nepredvidenih trenutkov” v procesu poučevanja z namenom regulacije procesa učenja.

V letošnjem letu pa smo izdali še priročnik Formativno spremljanje v podporo učenju, ki združuje znanstvenoraziskovalna in osebna spoznanja avtoric ter učiteljev praktikov. Namenjen je strokovnim delavcem v vrtcih in učiteljem v osnovnih, glasbenih in srednjih šolah, ki so na začetku poti uvajanja formativnega spremljanja v svojo prakso, ter vsem, ki bi želeli izpopolniti svoje znanje na tem področju.

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter