domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

#varnamobilnost

VARNA MOBILNOST omogoča otrokom dostop do znanja in razvijanja veščin, ki jih potrebuje za vključevanje v življenje in družbo. Je sodoben način življenja v okolju, kjer otrok obiskuje vrtec ali šolo, ima svoj dom.

Vloga vzgojno-izobraževalnega zavoda je, da spodbuja in krepi veščine za kulturo vedenja v prometu, zdrav način življenja, odnos do okolja ter ekonomičnost vlog udeležencev v prometu.

Strategija kulture vedenja in vzgoja za varno mobilnost otrok in mladostnikov v sistemu vzgoje in izobraževanja do leta 2020 (maj 2017) je dokument razvojnega načrtovanja in ureja  izvajanje področja prometne vzgoje/varne mobilnosti v vzgojno izobraževalnih zavodih v Republiki Sloveniji (vrtci, osnovne šole, srednje šole) in je objavljen na straneh MIZŠ. Na osnovi strategije vsak zavod vključi aktivnosti varne mobilnosti v letni delovni načrt in ga tudi izvaja ter evalvira. Vsak zavod ob podpori strokovni institucij in drugih organizacij učinkovito izvaja programe prometne vzgoje/varne mobilnosti z namenom večje prometne varnosti otrok, mladostnikov in mladih.

Koncept Usposabljanja za vožnjo kolesa in kolesarskega izpita v osnovni šoli (MAD, ITA, ANG)  opredeljuje izvajanje usposabljanja za vožnjo kolesa in kolesarski izpit v osnovni šoli in je objavljen na spletnih straneh MIZŠ. Na osnovi koncepta učitelji izdelajo načrt izvajanja usposabljanja za vožnjo kolesa in kolesarski izpit v osnovni šoli.

Na temo varne mobilnosti sta bila v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport organizirana posveta z naslovoma Spodbujanje razvoja prometne vzgoje in kulture vedenja za večjo prometno varnost otrok v osnovni šoli (2015), Krepitev znanja in veščin za večjo prometno varnost otrok v vrtcih in šolah (2016) in Spodbujanje varne mobilnosti v vzgoji in izobraževanju (2017).

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter