domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Vključimo v pouk e-učbenike

E-učbenik je interaktivni učbenik, ki je učbenik in delovni zvezek v enem. Namenjen je samostojnemu učenju učenca/dijaka, saj poleg nazorno predstavljenih vsebin za usvajanje novega znanja vsebuje tudi elemente za utrjevanje, preverjanje, ponavljanje in poglabljanje usvojenega znanja.

Na voljo so interaktivni učbeniki, potrjeni na Strokovnem svetu za splošno izobraževanje RS, za predmete:

  • fizika, kemija, matematika, naravoslovje, naravoslovje in tehnika v 2. in 3. triletju osnovne šole ter v gimnaziji in
  • slovenščina, angleščina kot prvi tuji jezik, nemščina kot drugi tuji jezik, geografija, glasbena umetnost in likovna umetnost za 8. in 9. razred OŠ ter 1. letnik gimnazije

Interaktivni učbeniki so brezplačno dostopni na povezavi.

Uporabiti jih je možno na računalnikih in tabličnih računalnikih v operacijskih sistemih Windows, Android in iOS. Uporablja se jih lahko na spletu ali pa jih uporabnik s pomočjo različnih odjemalcev  prenese na svojo mobilno napravo in jih uporablja brez povezave.

V digitalni bralnici Zavoda RS za šolstvo sta na voljo dva zbornika in končna evalvacija projekta tudi v angleškem jeziku:

  1. Zbornik I: Kaj nam prinaša e-Šolska torba je zbornik zaključne konference projekta e-Šolska torba in prinaša oris dela v projektu, metodično-didaktična priporočila za uporabo e-vsebin pri poučevanju in učenju ter primere iz prakse.
  2. Zbornik II: Kaj nam prinaša e-Šolska torba II – primeri vključevanja e-vsebin in e-storitev pri pouku različnih predmetov v osnovni in srednji šoli ter evalvacija projekta, predstavlja primere sprotnih in tematskih priprav na pouk z vključevanjem e-vsebin in e-storitev pri pouku različnih predmetov v osnovni šoli in gimnaziji. Predstavljene so tudi nekatere ugotovitve iz evalvacije projekta.
  3. What Is in There for Us in the e-Schoolbag, An evaluation study of the pilot projects of the use of e-textbooks in primary schools and secondary schools, Final report – evalvacijsko poročilo v angleškem jeziku.

Učiteljem in drugim strokovnim delavcem, ki se želijo opolnomočiti za vključevanje i-učbenikov v pouk,  so na voljo naslednje oblike izobraževanja in druge podpore:

  1. SeminarjiGeografski pouk z i-učbenikom, Uporaba interaktivnega učbenika za slovenščino v 1. letniku gimnazij in srednjih šol, Modeli pouka z i-učbenikom pri matematiki
  2. Delavnice: Uvajanje in uporaba e-vsebin in e-storitev: Modul 4 e-delavnic

E-učbeniki so nastali v okviru dveh projektov:  E-učbeniki s poudarkom pri naravoslovnih predmetih v osnovni šoli (2011–2014) in e-Šolska torba (2013–2015).

 

2016-01-21_1203 Posnetek je nastal ob zaključku projekta e-Šolska torba, maj, 2015.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter