domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Učna mobilnost in ocenjevanje kompetenc

Učna mobilnost  mladim omogoča dostop do novega znanja, razvijanje jezikovne in medkulturne kompetence ter posledično izboljšuje njihovo zaposljivost. V času mobilnosti mladi gostujejo na drugi šoli v drugi državi.

Pravila obnašanja v času mobilnosti je potrebno doreči vnaprej, da se udeleženci mobilnosti zavežejo k uresničevanju zdravega in varnega življenjskega sloga, s katerim se izognejo potencialnemu povzročanju škode sebi in drugim.

Velik izziv za učitelje gostujočih dijakov predstavlja poenoteno spremljanje in vrednotenje svojega napredka oz. kompetenc. V ta namen učitelji lahko uporabijo kompetenčni model ocenjevanja. Ta s pomočjo kriterijev, opisnikov in sistema točkovanja omogoča vpogled v razvoj kompetenc kritičnega mišljenja, inovativnosti, raziskovanja, samoregulacije in sodelovanja udeležencev mobilnosti.

Pravila obnašanja v času mobilnosti in obrazec za ocenjevanje kompetenc sta bila razvita v projektu KEPASS (Knowledge Exchange Program for the Adriatic School System), katerega osnovni namen je bil povezati šolske sisteme držav ob Jadranu, povečati konkurenčnost območja, ustvariti možnost za mobilnost dijakov ter za vzajemno priznavanje srednješolskih programov in zaključnih spričeval.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter