domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Aktivno učenje naravoslovja z IL Scientix NA-MA

Ste učitelj naravoslovnih predmetov in si bi želeli, da imajo vaši učenci pri pouku čim več možnosti za aktivno učenje naravoslovja in matematike?

Rešitev najdete v uporabi izobraževalnih lističev (IL) Scientix NA-MA. V prvi seriji lističev najdete sedem primerov dejavnosti in idej, ki usmerjajo k aktivnemu, samostojnemu učenju, sodelovanju in vključevanju vseh učencev.

Vsebinsko so lističi razdeljeni v tri večje sklope:

  • NA-MA EKSPERIMENT ali POSKUS, kjer so predstavljeni kratki in atraktivni eksperimenti, s katerimi učenci lahko razvijajo osnovne naravoslovne pojme in pojave, poglabljajo razumevanje, povezujejo znanje in razvijajo eksperimentalne raziskovalne veščine;
  • NA-MA DEJAVNOSTI, ki spodbujajo samostojne aktivnosti učencev v različnih izvedbenih oblikah, povezane z eksperimentalnim delom, z vizualizacijo, projektnim sodelovalnim delom, terenskim delom, smiselno rabo IKT;
  • NA-MA RAZVIJA PISMENOST (naravoslovno, matematično, digitalno, bralno), ki se pri učencih odraža v zmožnostih pridobivanja informacij, povezovanja znanja, sklepanja, interpretiranja, kritičnega primerjanja in vrednotenja informacij …

Prva stran lističev predstavlja osnovne informacije o skupnosti Scientix, opredelitev sklopa in kratko predstavitev aktivnosti. Druga stran IL je namenjena samostojni aktivnosti učencev.

Izobraževalni lističi Scientix NA-MA so nastali v okviru projekta Scientix 2 in so skupaj z didaktičnimi napotki javno objavljeni v Sodelov@lnici NA-MA in Digitalni bralnici ZRSŠ.

V pripravi je naslednja serija IL.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter