domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Načrtujmo e-pouk s smernicami

E-pouk vsebuje elemente premišljene, funkcionalne, inovativne uporabe IKT za večjo kakovost znanja učencev/dijakov. Najvejčji izziv pri zagotavljanju e-pouka je načrtovati dejavnosti za učence/dijake, ki so smiselne in uresničujejo zastavljene cilje pouka.

V ta namen smo na ZRSŠ pripravili smernice za načrtovanje dejavnosti učencev/dijakov z uporabo IKT pri posameznem predmetu, ki vključujejo naslednje elemente:

elementi_smernic

Smernice za uvajanje IKT v pouk so objavljene v Digitalni bralnici ZRSŠ in pripravljene za uporabo IKT v vrtcu, pri razrednem pouku ter pri predmetih: angleščina, informatika, biologija, fizika, glasbena umetnost, gospodinjstvo, kemija, likovna umetnost, matematika, naravoslovje, nemščina, slovenščina, šport, tehnika in tehnologija ter zgodovina.

V e-šoli želimo izpostaviti načrtovanje dejavnosti, ki imajo pomembno vlogo, zato smo v ta namen pripravili tudi nekoliko modificirano predlogo letne (tematske) priprave, ki je tudi osnova za pripravo sprotnih priprav, s poudarkom na IKT-dejavnostih učencev/dijakov.

elementi_lp

V projektu Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja (2013–2015) je bilo razvijanje inovativnih pristopov in poučevanja z IKT glavno področje dela. Rezultati projekta (smernice, sprotne priprave in primeri obetavnih praks) so objavljeni na inovativna-sola.si.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter