domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Formativno spremljanje v podporo učenju

Priročnik za učitelje in strokovne delavce

Ada Holcar Brunauer, Cvetka Bizjak, Marjeta Borstner, Janja Cotič Pajntar, Vineta Eržen, Mihaela Kerin, Natalija Komljanc, Saša Kregar, Urška Margan, Leonida Novak, Zora Rutar Ilc, Sonja Zajc, Nives Zore

priročnik za učitelje / osnovna šola, predšolska vzgoja, srednja šola / splošno / leto izida: 2017 / 160 str.

ISBN 987-061-03-0349-7 / oznaka artikla: 6254


12,40 €


Vse več naprednih šolskih sistemov v Evropi in po svetu v vsakodnevni šolski praksi udejanja načela formativnega spremljanja. Raziskave dokazujejo, da to prispeva k dobri kakovosti učenja, poučevanja in učnih dosežkov vseh učencev.

Priročnik, s katerim želimo podpreti uvajanje elementov formativnega spremljanja v šolsko prakso, združuje znanstvenoraziskovalna in osebna spoznanja avtoric ter učiteljev praktikov.

Priročnik obsega 7 zvezkov, zbranih v mapi. Naslovi zvezkov:
• Zakaj formativno spremljati
• Nameni učenja in kriteriji uspešnosti
• Dokazi
• Povratna informacija
• Vprašanja v podporo učenju
• Samovrednotenje, vrstniško vrednotenje
• Formativno spremljanje v vrtcu

Vsak zvezek vsebuje:
• teoretični del, ki izpostavlja nekaj bistvenih značilnosti posameznega elementa formativnega spremljanja,
• orodje za refleksijo, ki vodi učitelja v razmislek, kako uspešen je pri uvajanju formativnega spremljanja v svojo prakso, in
• formativno spremljanje v praksi, z različnimi primeri, delovnimi listi ipd., ki jih učitelj ob določenih prilagoditvah lahko prenese na svoj predmet oz. področje.

Priročnik je namenjen strokovnim delavcem v vrtcih in učiteljem v osnovnih, glasbenih in srednjih šolah, ki so na začetku poti uvajanja formativnega spremljanja v svojo prakso, ter vsem, ki bi želeli izpopolniti svoje znanje na tem področju.

Košarica

je prazna

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter