domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Podprimo učence z učnimi težavami

Vsak učitelj se v svoji praksi srečuje  z učno manj uspešnimi oz. neuspešnimi učenci, ki jim nudi podporo pri pouku in izven njega. Pri uvajanju ukrepov pomoči smo učinkoviti, če jih nudimo čim bolj zgodaj, čim bolj fleksibilno, čim manj opazno, čim bliže učencu in čim krajši čas.

Pri delu z učenci z učnimi težavami je potrebno izhajati iz temeljnih načel pomoči učencem z učnimi težavami, upoštevati  dobro poučevalno prakso, prilagajati metode in oblike dela, značilne za posamezno skupino učnih težav (Koncept učne težave v osnovni šoli, str. 33).

 

Učne težave delimo na splošne in specifične, te se razprostirajo od lažjih do težjih, od enostavnih do kompleksnih, lahko trajajo krajši čas ali vse življenje.

Pri delu z učenci z učnimi težavami razlikujemo pet stopenj pomoči:

  1. pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku in v okviru oddelka podaljšanega bivanja,
  2. pomoč šolske svetovalne službe oz. mobilne specialnopedagoške službe,
  3. dodatna individualna in skupinska pomoč (ISP),
  4. mnenje in pomoč zunanje specializirane ustanove,
  5. program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo.
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter