domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Izobražujmo na daljavo

Izobraževanje na daljavo je namenjeno dijakom, ki so  zaradi športa, umetnosti in znanosti, bolezni ali drugih razlogov veliko odsotni od pouka. Gradiva, ki omogočajo samostojno učenje, ki ga na daljavo usmerja učitelj, so dostopna v spletni aplikaciji Jazon. Napisana in izdelana so bila v okviru istoimenske projektne naloge Zavoda RS za šolstvo. Na voljo so posamezna gradiva za samostojno učenje slovenščine, zgodovine, geografije, psihologije in matematike. Gradiva za posamezne letnike in predmete gimnazijskega izobraževanja se še dopolnjujejo.

Gradiva vključujejo naloge in aktivnosti, ki omogočajo samostojno učenje in preverjanje znanja s pomočjo učbenikov in dodatnih virov ter literature. Spremljanje in vrednotenje znanja na daljavo pa omogoča eListovnik. Veliko aktivnosti v gradivih Jazon načrtuje delo v eListovniku.

O poučevanju na daljavo s pomočjo gradiv Jazon si lahko preberete:

Za spremljanje in vrednotenje znanja na daljavo v eListovniku so učiteljem na voljo:

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter