domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Revija Zgodovina v šoli prinaša izsledke novih raziskav ali novih didaktičnih smeri pouka zgodovine, teorijo sodobne specialne didaktike in metodike pouka zgodovine, izmenjevanje izkušenj pri uporabi sodobnih didaktičnih pristopov pri pouku zgodovine, ki jih pišejo učitelji praktiki iz osnovnih in srednjih šol, raznolike članke o muzejih in arhivih ter o šolah, tekmovanjih, zgodovinskih popotovanjih, zanimivih zgodovinskih virih, idr.

dr. Vilma Brodnik

odgovorna urednica, Zavod RS za šolstvo, revija.zgodovina@zrss.si

Uredniški odbor

Dr. Dragica Čeč, Znanstveno-raziskovalno središče Koper

Bojana Aristovnik, Zgodovinski arhiv Celje

Janja Bec, Osnovna šola Prule

Mag. Mateja Drnovšek Zvonar, Osnovna šola Polje

Štefan Harkai, Osnovna šola Puconci

Brigita Praznik Lokar, Osnovna šola Danile Kumar

Damjan Snoj, Osnovna šola Preserje

Dr. Mojca Šorn, Inštitut za novejšo zgodovino

Srečko Zgaga, Gimnazija Poljane

Dragica Babič, Šolski center Celje, Gimnazija Lava

Manca Maver, Državni tehniški zavod Žiga Zois, Trst

Kiti Jurica Korda, Gimnazija Dubrovnik

Dr. Daniel Wutti, Visoka pedagoška šola, Celovec

29 let izhajanja

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter