domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Tematski poudarki revije Šolska knjižnica: branje, spodbujanje branja (razne motivacijske oblike za uporabnike), vloga knjižnice pri razvoju bralne pismenosti, informacijsko opismenjevanje, uporaba IKT (orodja, aplikacije, programi ipd.), učenje učenja (aktivne oblike učenja, uporaba elementov formativnega spremljanja), izvajanje knjižničnega informacijskega znanja, različne oblike in metode dela z uporabniki, bibliopedagoško delo, formativno spremljanje, inkluzija, prehod na COBISS, idr.

 

Romana Fekonja

odgovorna urednica, ZRSŠ, revija.solskaknjiznica@zrss.si

Uredniški odbor

Špela Bergoč, Zavod RS za šolstvo

Alja Bratuša, Osnovna šola Polzela

Tadeja Česen Šink, Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik

mag. Mateja Drnovšek Zvonar, Osnovna šola Polje

Metka Kostanjevec, Prva gimnazija Maribor

Biserka Lep, Zavod RS za šolstvo

mag. Nada Nedeljko, Zavod RS za šolstvo

Gregor Škrlj, Narodna in univerzitetna knjižnica

Andreja Urbanec, Osnovna šola Orehek Kranj

Navodila za pripravo prispevkov v reviji
Soglasje za objavo slikovnega gradiva
Prijavnica prispevka

29 let izhajanja

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter