domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Revija Glasba v šoli in vrtcu prinaša: povezovanje teorije in prakse, didaktične rešitve, novosti pri poučevanju, teoretična spoznanja stroke, primere dobrih praks, inovativne zamisli, kritične poglede na aktualna dogajanja. Tematski poudarki: kulturno-umetnostna vzgoja v najširšem pomenu, formativno spremljanje, pomen kakovostnega poučevanja glasbene umetnosti, obvladovanje glasbenega jezika, tehnike igranja inštrumentov, glasbena dediščina, medpredmetno povezovanje, glasbena in odrska ustvarjalnost in poustvarjalnost, …

dr. Inge Breznik

odgovorna urednica, revija.glasba@zrss.si

Uredniški odbor

dr. Franc Križnar

dr. Ada Holcar Brunauer, Zavod RS za šolstvo

dr. Dimitrij Beuermann, Zavod RS za šolstvo

dr. Katarina Zadnik, Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo

mag. Petra Juhart Brdnik, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

dr. David Bandelj, Humanistični licej Gorica, Italija

dr. Marija Flisar Šauperl, OŠ Janka Padežnika Maribor

dr. Marija Mihevc, Gimnazija Vič, LJubljana

mag. Tatjana Sagernik Kovačič, Glasbena šola Ravne na Koroškem

Tadeja Vulc, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Katja Gruber, OŠ Nazarje

Navodila za pripravo prispevkov v reviji
Soglasje za objavo slikovnega gradiva
Prijavnica prispevka

23 let izhajanja

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter