domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Revija Vzgoja in izobraževanje obravnava sodobne smernice v poučevanju in načrtovanju pouka ter druge aktualne teme s področja šolstva. Prinaša različne poglede slovenskih šolskih strokovnjakov ter praktične izkušnje učiteljev in ravnateljev. Namenjena je ravnateljem, svetovalnim delavcem in učiteljem ter drugim strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju.

Letno izide šest številk: dve enojni in dve dvojni številki. Dvojnim številkam je dodana priloga Učiteljev glas, ki revijo obogati z dodatnimi izkušnjami učiteljev, še posebej s področja formativnega spremljanja učenja ter drugih aktualnih vsebin iz šolske prakse.

dr. Zora Rutar Ilc

odgovorna urednica, ZRSŠ, vzgoja.izobrazevanje@zrss.si

Uredniški odbor

ddr. Barica Marentič Požarnik

dr. Robert Kroflič, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za pedagogiko

dr. Ada Holcar Brunauer, Zavod RS za šolstvo

dr. Sonja Pečjak, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za psihologijo

Urška Margan, pedagoška svetovalka na Zavodu RS za šolstvo v pokoju

dr. Justina Erčulj, Šola za ravnatelje

dr. Alenka Polak, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

Navodila za pripravo prispevkov v reviji
Soglasje za objavo slikovnega gradiva

52 let izhajanja

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter