domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!
 

Revija Slovenščina v šoli učitelje po celotni vertikali šolstva seznanja z novostmi pri pouku slovenskega jezika in književnosti v šolah v Sloveniji, v zamejstvu in po svetu, kjer je slovenščina učni jezik in učni predmet. V rubriki Razprave najdete prispevke, namenjene učiteljevi strokovni rasti, Didaktični izzivi pa so rubrika, v kateri učitelji pišejo o svojih pristopih k poučevanju slovenščine, predstavljajo inovativne ideje, delovne liste in druga gradiva, drugačne oblike dela z učenci.

mag. Mirjam Podsedenšek

odgovorna urednica, Zavod RS za šolstvo, revija.slovenscina@zrss.si

Uredniški odbor

mag. Lara Godec Soršak, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Mira Hedžet Krkač, Zavod RS za šolstvo

mag. Mojca Honzak, Osnovna šola Riharda Jakopiča Ljubljana

red. prof. dr. Boža Krakar Vogel, upokojena

dr. Maja Melinc Mlekuž, Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici

Vladimir Pirc, Zavod RS za šolstvo

dr. Igor Saksida, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

dr. Mihael Vrbinc, Deželni šolski svet za Koroško

Bojana Modrijančič Reščič, Šolski center Nova Gorica

Navodila za pripravo prispevkov v reviji
Soglasje za objavo slikovnega gradiva
Prijavnica prispevka

23 let izhajanja

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter