domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

 

Revija Razredni pouk prinaša Ideje iz razreda – prispevki iz prakse s temami, ki so raznolike kot je bogato in pestro življenje in delo v razredu; strokovna izhodišča – prispevki, namenjeni učiteljevi strokovni rasti; teme se nanašajo na formativno spremljanje, rezultate timssove raziskave, povezovanje med vrtcem in šolo, uvajanje tujega jezika v prvo VIZ obdobje, itd. Druge rubrike: Vprašali ste, Razstava, Kotiček Bralne značke, Virtualni kotiček, Aktualno

Vesna Vršič

odgovorna urednica, ZRSŠ, revija.razrednipouk@zrss.si

Uredniški odbor

mag. Katarina Dolgan, Zavod RS za šolstvo

Mojca Dolinar, Zavod RS za šolstvo

dr. Dragica Haramija, Pedagoška fakulteta in Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru

mag. Silva Karim, Osnovna šola Col in samozaposlena v kulturi

Barbara Meglič, Osnovna šola I Murska Sobota

dr. Leonida Novak, Zavod RS za šolstvo

dr. Suzana Pulec Lah, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Neža Ritlop, Osnovna šola Turnišče

Simona Slavič Kumer, Zavod RS za šolstvo

Andreja Vouk, Zavod RS za šolstvo

dr. Katica Pevec Semec, Zavod RS za šolstvo

mag. Nada Nedeljko, Zavod RS za šolstvo

 

 

Navodila za pripravo prispevkov v reviji
Soglasje za objavo slikovnega gradiva
Prijavnica prispevka

22 let izhajanja

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter