domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Revija Šolsko svetovalno delo je namenjena svetovalnim delavcem v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih, zaradi svoje raznolike in uporabne vsebine pa je primerna tudi za druge pedagoške strokovnjake. Tematski poudarki: konceptualni vidiki dela šolske svetovalne službe, vplivi socialno-ekonomskega in kulturnega položaja družine na šolo, individualizacija in diferenciacija, formativno spremljanje, inkluzija, nevroznanost, razvoj samouravnavanja učenja pri učencih – razvojno preventivna in kurativna vloga ŠSD, sistemska ureditev zgodnje obravnave otrok, prehod v šolo, idr.

dr. Brigita Rupar

odgovorna urednica, Zavod RS za šolstvo, revija.ssd@zrss.si

Uredniški odbor

Mag. Cvetka Bizjak, Zavod RS za šolstvo

Mag. Tamara Malešević, Zavod RS za šolstvo

Mag. Tanja Bezić, pedagoška svetovalka na Zavodu RS za šolstvo v pokoju

Urška Margan, pedagoška svetovalka na Zavodu RS za šolstvo v pokoju

Marina Vidmar, OŠ Majde Vrhovnik Ljubljana

Dr. Petra Gregorčič Mrvar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Dr. Tina Pirc, Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za psihologijo

Dr. Milko Poštrak, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Dr. Tomaž Vec, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Mag. Sandra Jensen, ISOP-Schulsozialarbeit, Graz, AUT

Doc. dr. Mária Matulčíková, Univerzita Komenského, Bratislava, SVK

Dr. Vida Vončina Vodeb, Victoria University, Melbourne, AUS

24 let izhajanja

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter