domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Revija Fizika v šoli prinaša strokovne in didaktične prispevke, namenjene učiteljevi strokovni rasti, v katerih učitelji pišejo o svojem pristopu k poučevanju fizike. Prispevki ponujajo inovativne ideje, praktične primere eksperimentov, delovne liste, uporabo računalniških programov pri pouku in kriterije za druge oblike dela z učenci. Upodobitve v fiziki je posebna rubrika, ustvarjena z namenom odpreti razpravo o rabi jezika pri poučevanju naravoslovnih vsebin, zanimivosti pa na pester in doživljajski način prikazujejo svet iz vidika fizikalne znanosti.

Danica Mati Djuraki

odgovorna urednica, revija.fizika@zrss.si

Uredniški odbor

Goran Bezjak, Zavod RS za šolstvo
mag. Miroslav Cvahte, svetovalec za fiziko na Zavodu RS za šolstvo v pokoju
dr. Mojca Čepič, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani
dr. Vladimir Grubelnik, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru in Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru
Tatjana Gulič, Osnovna šola Preska
dr. Tomaž Kranjc, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani
dr. Marko Marhl, Pedagoška fakulteta in Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru
mag. Jože Pernar, Srednja strokovna šola in Gimnazija Krško
Milenko Stiplovšek, Zavod RS za šolstvo
dr. Barbara Šetina Batič, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
dr. Saša Ziherl, Pedagoška fakulteta, Oddelek za fiziko in tehniko, Univerza v Ljubljani
 

Navodila za pripravo prispevkov v reviji
Soglasje za objavo slikovnega gradiva

25 let izhajanja

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter