domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Kaj revija Geografija v šoli prinaša? Rubrika Širimo obzorja v branje ponuja prispevke, namenjene učiteljevi strokovni rasti; proučujejo regije doma in po svetu, prispevki pa posegajo tudi na področja drugih, geografiji sorodnih strok. Iz prakse vsebuje prispevke z didaktičnimi vsebinami in primere dobrih praks, ki jih lahko uporabite pri pouku (OŠ in SŠ). Tematski poudarki: formativno spremljanje, medpredmetno povezovanje, terensko delo in kartiranje, uporaba IKT pri pouku geografije, trajnostni razvoj, geopolitične, ekonomske in sorodne teme, inkluzija.

dr. Anton Polšak

odgovorni urednik, Zavod RS za šolstvo, revija.geografija@zrss.si

Uredniški odbor

Nevenka Cigler, upokojena pedagoška svetovalka za geografijo na Zavodu RS za šolstvo

Aleksander Jeršič, OŠ Draga Kobala Maribor

Dr. Eva Kotnik Konečnik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Borut Stojilković, Zavod RS za šolstvo

mag. Ludvik Mihelič, Ekonomska šola Ljubljana

Damijana Pleša, Zavod RS za šolstvo

dr. Tatjana Resnik Planinc, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

dr. Tatjana Kikec

dr. Andjelija Ivkov Džigurski, Naravoslovno-matematična fakulteta, Univerza v Novem Sadu, Srbija

dr. Barbara Riman, Inštitut za narodnostna vprašanja, enota Reka, Hrvaška

dr. Péter Bagoly-Simó, Geographisches Institut, Humboldt-Universitat zu Berlin, Nemčija

dr. Danuta Piróg, Pedagogical University of Kraków, Poljska

dr. Aleksandar Knežević, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu

29 let izhajanja

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter