domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Novice in obvestila

 

Strokovno usposabljanje za koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje

Ljubljana, 01.07.2020

Ministrstvo za kulturo RS (MK), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS (MIZŠ), Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ) in Cankarjev dom (CD) vabimo na celodnevno strokovno usposabljanje za registrirane koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, kulturnih ustanovah in lokalnih skupnostih “Tkemo mrežo ustvarjalnosti”, ki bo v sredo, 26. avgusta 2020, v Cankarjevem domu, Prešernova cesta 10, Ljubljana. Cilj enodnevnega […]


Profesionalni in karierni razvoj strokovnih delavcev in ravnateljev – JAVNI POZIV

Ljubljana, 30.06.2020

Objavljamo Javni poziv za izbor sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov v projektu »Vodenje in upravljanje profesionalnega in kariernega razvoja strokovnih delavcev in ravnateljev v vzgoji in izobraževanju«* Namen projekta je posodobitev sistema profesionalnega in kariernega razvoja ravnateljev in strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za zagotavljanje kakovostnega vseživljenjskega učenja, poučevanja in vodenja, na ravni posameznika, zavoda in […]


Usposabljanja na daljavo

Ljubljana, 30.06.2020

Na videokonferenčno usposabljanje (webinarje) se je do danes prijavilo čez 3500 strokovnih delavcev. Zaradi omejitev, ki jih narekujejo zastavljene oblike in načini dela, bomo na trenutno razpisane termine vabili prvih 250 prijavljenih na posamezno izvedbo. Vse ostale, ki ste se na naša krajša usposabljanja prijavili, bomo v ponedeljek, 6. julija 2020 obvestili o dodatnih terminih. Pomembno obvestilo […]


6. konferenca ravnateljic in ravnateljev VIZ v Republiki Sloveniji

Ljubljana, 24.06.2020

Zavod RS za šolstvo pred začetkom novega šolskega leta organizira tradicionalno, letos že 6. konferenco ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji. Konferenca bo v Kongresnem centru Brdo pri Kranju,  Predoslje 39, 4000 Kranj. Konferenca je načrtovana za 20. avgust 2020. V primeru zaostritve ukrepov za zamejitev širjenja koronavirusa SARS-CoV-2 bomo dogodek izpeljali v […]


Strokovne sodelavce vabimo na krajša usposabljanja na daljavo

Ljubljana, 24.06.2020

Napovedujemo izvedbo štirih enostavnih in uporabniku prijaznih krajših videokonferenčnih usposabljanj (webinarjev), ki bodo ponudili uporabne primere za pripravo in izvedbo pouka na daljavo. Izbrane teme izhajajo iz konkretnih potreb strokovnih delavcev, ki smo jih zaznali v času epidemije in so usmerjene v pristope pouka na daljavo. Udeležba na usposabljanju udeležencem prinaša: neposredno izkušnjo izobraževanja na […]


Junijski eNovičnik

Ljubljana, 23.06.2020

V eNovičniku meseca junija 2020 preberite aktualna obvestila za vrtce, osnovne in srednje šole ter dijaške domove. Pred koncem šolskega leta, ki je letos potekal tudi na daljavo, objavljamo informacije in napovedujemo dogodke in aktivnosti, ki se pričenjajo že v prihodnjem tednu. V Založbi Zavoda RS za šolstvo predstavljamo tri novo izdane revije: Šolsko svetovalno […]


Analiza izobraževanja na daljavo v času epidemije

Ljubljana, 23.06.2020

Zavod Republike Slovenije za šolstvo izvaja raziskavo o poteku izobraževanja na daljavo v času epidemije virusa Covid-19 z naslovom »Analiza izobraževanja na daljavo v času epidemije«. V raziskavi so sodelovali tudi učenke in učenci osnovnih kot tudi dijakinje in dijaki srednjih šol – anonimni vprašalnik je bil dostopen na spletni povezavi do 8. junija 2020. […]


Priporočila za poučevanje in učenje o holokavstu

Ljubljana, 18.06.2020

Mednarodna zveza za spomin na holokavst (IHRA – International Holocaust Remeberance Alliance)  je v okviru svojega delovanja pripravila ”Priporočila za poučevanje in učenje o holokavstu”, ki so bila spomladi prevedena v slovenski jezik. Čeprav je bila na prostoru današnje Slovenije v času druge svetovne vojne judovska skupnost relativno majhna, pa jo je doletela enako žalostna […]


Obvezne izbirne vsebine za srednješolce v šol. letu 2020/2021

Ljubljana, 04.06.2020

Zavod RS za šolstvo vsako leto pripravi Katalog programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za srednješolce. Obvezne izbirne vsebine so okoli 6-odstoten del gimnazijskega predmetnika, v katerem se srečujejo šola in zunanji izvajalci s svojo ponudbo. Podobno obliko, ki ji pravimo Interesne dejavnosti, poznamo tudi v poklicnem in strokovnem šolstvu. Potencialni zunanji izvajalci, ki […]


Kaj imajo skupnega valj, kvadratna in racionalna funkcija ter statistika?

Ljubljana, 03.06.2020

So modeli izvedbe pouka matematike v času izobraževanja na daljavo in še mnogo več. V času izvajanja izobraževanja na daljavo smo svetovalke predmetne skupine za matematiko na Zavodu RS za šolstvo oblikovale in objavile štiri izvedbene modele pouka matematike za sklope Valj, Kvadratna funkcija, Racionalne funkcije in Statistika. Modele zlahka prilagodite stopnji izobraževanja v kateri poučujete, tudi vrnitev v šolske […]