domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Obvezne izbirne vsebine za srednješolce v šol. letu 2020/2021

Ljubljana, 04.06.2020

Zavod RS za šolstvo vsako leto pripravi Katalog programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za srednješolce.

Obvezne izbirne vsebine so okoli 6-odstoten del gimnazijskega predmetnika, v katerem se srečujejo šola in zunanji izvajalci s svojo ponudbo. Podobno obliko, ki ji pravimo Interesne dejavnosti, poznamo tudi v poklicnem in strokovnem šolstvu.

Potencialni zunanji izvajalci, ki bi radi svojo ponudbo predstavili šolam in dijakom, so svoje programe predložili Zavodu RS za šolstvo za brezplačno objavo v katalogu. Informacije: Tomaž Kranjc, Zavod RS za šolstvo OE Nova Gorica, Erjavčeva 2, 5000 Nova Gorica. Informacije po tel. 05/330 80 67

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter