domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Novice in obvestila

 

Priporočila za ocenjevanje znanja v osnovni šoli

Ljubljana, 20.04.2020

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec je s sklepom določila ukrepe v zvezi z ocenjevanjem znanja, napredovanja učencev, opravljanjem predmetnih in popravnih izpitov za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v letošnjem šolskem letu. Ocenjevanje znanja se izvaja pred učenci oddelka ali učne skupine, v času izobraževanja na daljavo pa […]


Priporočila za ocenjevanje znanja v glasbenih šolah

Ljubljana, 20.04.2020

Ministrica prof. dr. Simona Kustec je izdala sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v glasbenih šolam v tekočem šolskem letu. Letno oceno pri vseh predmetih v vseh razredih oblikuje učitelj predmeta. V šolskem letu 2019/2020 učenci ne opravljajo letnih izpitov. Pri pouku instrumenta in petja se znanje oceni najmanj dvakrat v ocenjevalnem obdobju, […]


Učiteljice in učitelji matematike v srednjih šolah so se srečali na prvi videokonferenci

Ljubljana, 17.04.2020

V videokonferenčni sobi se je danes srečalo 61 srednješolskih učiteljic in učiteljev matematike. Beseda je tekla o poučevanju in učenju matematike na daljavo, predstavili smo primer gradiva za obravnavo kvadratne funkcije na daljavo, ki so ga pripravile svetovalke za matematiko. Gradivo je objavljeno na sio.si. Beseda je tekla tudi o pomenu povratne informacije, možnosti kreiranja […]


Portal Fran in portal Franček za šolsko rabo

Ljubljana, 17.04.2020

Večkrat je slišati, da se učenci in dijaki vse slabše izražajo. Da nimajo besednega zaklada, da svojih misli ne znajo več jasno izraziti, da so pri poimenovanju stvari in pojmov površni. Pogosto se zgodi, da besed ne uporabljajo smiselno, da pomena uporabljenih besed in besednih zvez sploh ne razumejo. Kako učence podpreti pri razvoju in […]


Tablični računalniki za učenke in učence

Ljubljana, 16.04.2020

Včeraj je Pošta Slovenije na sedežu Zavoda Republike Slovenije za šolstvo prevzela pakete s tabličnimi računalniki, ki so bili v okviru dobrodelnega projekta razposlana učenkam in učencem iz socialno šibkejših okolij v pomoč pri izobraževanju na daljavo. Učencem in učenkam je Pošta Slovenije opremo dostavila danes, 16. aprila 2020, v dopoldanskih urah. Ob tem se […]


Usmeritve za PP VIZ za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju

Ljubljana, 16.04.2020

Na Zavodu RS za šolstvo smo pripravili usmeritve za izobraževanje na daljavo v Posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Med drugim usmeritve priporočajo, da naj bodo učitelji v tem času v oporo tako staršem kot otrokom in mladostnikom na način in preko orodij ter komunikacijskih naprav, ki […]


Učiteljice in učitelji matematike v osnovnih šolah so se srečali na prvi videokonferenci

Ljubljana, 16.04.2020

V šestih videokonferenčnih sobah se je danes trlo 368 osnovnošolskih učiteljic in učiteljev matematike. V dveh “izmenah” je beseda tekla o poučevanju in učenju matematike na daljavo, predstavili smo primer gradiva za obravnavo valja na daljavo, ki so ga pripravile svetovalke za matematiko. Gradivo je objavljeno na sio.si,  pokukali smo tudi v spletno učilnico, spomnili, da lahko […]


Ne zaupaj vsakomur in vsemu na internetu

Ljubljana, 15.04.2020

V času, ko šolanje poteka od doma, vrtci so zaprti, medvrstniški stiki pa so omejeni na internet, je med najstniki močno poskočila uporaba družabnih omrežij. Na točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede, opažajo, da se je na internetu hkrati močno povečala tudi dejavnost različnih prevarantov in […]


Strokovne delavke/-ci vrtcev pričeli z usposabljanji

Ljubljana, 14.04.2020

Za nami je uspešno izpeljan prvi dan usposabljanja strokovnih delavcev vrtcev. Pod skupnim naslovom Poti za izboljšanje učnih dosežkov so svetovalke ZRSŠ za predšolsko vzgojo pripravile 8-urna usposabljanja na daljavo: Komunikacija in sodelovanje vzgojitelja pri otroški igri in pri delu s starši. Pomen vrtca za družino. Ustvarjalni pristopi zgodnjega učenja: pogovor, igra, raziskovanje v naravi. […]


30. nacionalni otroški parlament letos v virtualni obliki

Ljubljana, 11.04.2020

V začetku meseca aprila bi moral v Državnem zboru RS potekati jubilejni, 30. nacionalni otroški parlament. Zaradi razmer je bil dogodek odpovedan, možnost razpravljanja oziroma podajanja mnenj pa so preselili na spletno platformo OPIN.ME, ki je mladim parlamentarcem na voljo od danes, 9. 4. do 30. 4. 2020. Več informacij na povezavi.