domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Novice in obvestila

 

Obvestilo za strokovne delavke in delavce vrtcev

Ljubljana, 09.04.2020

Za strokovne delavce vrtcev smo pripravili ponudbo usposabljanj na daljavo, ki bodo potekala v aprilu in maju 2020. Začetek usposabljanj bo v torek, 14. 4. 2020, prijave pa bodo odprte od petka, 10. 4. 2020. Pod skupnim naslovom Poti za izboljšanje učnih dosežkov smo pripravili naslednja 8-urna usposabljanja na daljavo: Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu […]


Kulturno-umetnostna vzgoja od doma

Ljubljana, 08.04.2020

V času, ko so kulturne ustanove v Sloveniji zaprle svoja vrata, številne med njimi pripravljajo spletne vsebine, koristne za vse, ki v tem času načrtujete dejavnosti za otroke in mlade, obenem pa ponujajo različne možnosti za vključitev kulturnih vsebin v pouk na daljavo. Marsikatere objavljene vsebine so namenjene tudi odraslim, ki v tem času nimate možnosti […]


Dobrodelni projekt ob izobraževanju na daljavo

Ljubljana, 07.04.2020

Danes, 7. aprila 2020, je Pošta Slovenije na sedežu Zavoda Republike Slovenije za šolstvo prevzela nove pakete z 271 modemi ter 282 tabličnimi računalniki, ki bodo v okviru dobrodelnega projekta razposlana učenkam in učencem iz socialno šibkejših okolij v pomoč pri izobraževanju na daljavo. Učencem in učenkam bo Pošta Slovenije opremo dostavila v sredo, 8. aprila […]


Usmeritve za preverjanje znanja v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja

Ljubljana, 07.04.2020

Na Zavodu za šolstvo smo pripravili usmeritve za preverjanje znanja v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom. Med drugim usmeritve določajo, da naj učitelj, ki poučuje v tem programu, smiselno upošteva predloge in usmeritve posameznih predmetnih skupin. Cilje, ki jih bodo učenci pridobivali, utrjevali in usvajali v izobraževanju na daljavo, naj učitelj […]


Navodila za preverjanje in ocenjevanje znanja v srednjih šolah

Ljubljana, 06.04.2020

Na Zavodu RS za šolstvo smo skupaj s strokovnjaki pripravili navodila za preverjanje in ocenjevanje znanja pri učenju na daljavo v  programih gimnazij, srednjega strokovnega, srednjega poklicnega in nižjega poklicnega izobraževanja. Omenjena priporočila med drugim določajo, da naj ocenjevanje znanja v srednjih šolah sledi preverjanju znanja in naj ga šole vpeljujejo koordinirano z učiteljskim zborom, […]


Usmeritve za preverjanje in informacija o ocenjevanju znanja v osnovni šoli

Ljubljana, 03.04.2020

Pripravili smo priporočila za preverjanje in informacijo glede ocenjevanja znanja pri učenju na daljavo v zdajšnjih kriznih razmerah. Pozivamo šole, da v mesecu aprilu svoje aktivnosti usmerijo predvsem v preverjanje znanja brez ocenjevanja. Zagotovijo naj vključitev v izobraževanje na daljavo za vse učence, še posebno pozornost pa naj namenijo ranljivim skupinam učencem ter učencem z […]


2. april, mednarodni dan knjig za otroke

Ljubljana, 02.04.2020

Mednarodna zveza za mladinsko književnost IBBY je današnji dan, 2. april, rojstni dan Hansa Christiana Andersena razglasila za svetovni dan knjig za otroke prav na mednarodnem kongresu v Ljubljani leta 1966. Vse odtlej pripravi plakat in poslanico ob tem prazniku druga nacionalna zveza, poslanico, ki jo danes berejo v osemdesetih državah po svetu, pa sta pripravila pisatelj Peter Svetina in ilustrator Damijan […]


Dobrodelni projekt ob izobraževanju na daljavo

Ljubljana, 01.04.2020

Pošta Slovenije je danes na sedežu Zavoda Republike Slovenije za šolstvo prevzela pakete s 172 tabličnimi računalniki in 482 modemi, ki bodo v okviru dobrodelnega projekta razposlana učenkam in učencem iz socialno šibkejših okolij v pomoč pri izobraževanju na daljavo. Učencem in učenkam bo Pošta Slovenije opremo dostavila v četrtek, 2. aprila, v dopoldanskih urah, […]


Še eno spletno mesto za podporo izobraževanju na daljavo

Ljubljana, 31.03.2020

Na pobudo Fakultete za naravoslovje in matematiko, Pedagoške fakultete in Filozofske fakultete Univerze v Mariboru nastaja podporna točka razlagamo.si,  kjer bodo vsa gradiva za vse uporabnike povsem prosto dostopna. Namenjena  je medsebojni pomoči pri izobraževanju na daljavo. Temeljna elementa spletnega mesta (bo)sta Pogovor in Razlage. V Pogovoru bo učenec zastavil vprašanje, na katero bo odgovoril prostovoljec, študent ali […]


Začasni ukrepi na področju vodenja postopkov UOPP

Ljubljana, 31.03.2020

Obveščamo vas, da je bil sprejet Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ, v nadaljevanju interventni zakon) – Ur. l. RS, št. 36/2020), ki velja od 29. 3. 2020 dalje. Določbe navedenega zakona veljajo med drugim tudi za nosilce javnega pooblastila, […]