domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Svetovni teden izobraževanja o financah

Ljubljana, 16.03.2021

Od 22. do 28. marca 2021 bo po vsem svetu potekala svetovna akcija ozaveščanja o pomenu finančnega izobraževanja in finančni pismenosti otrok in mladostnikov Global Money Week (GMW), ki ga pri nas poimenujemo kar Svetovni teden izobraževanja o financah. Akcija ozaveščanja je nastala v letu 2012 na pobudo mednarodne organizacije Child and Youth Finance International (CYFI), letos pa je omenjena svetovna akcija ozaveščanja o finančnem izobraževanju in finančni pismenosti prišla pod okrilje OECD/ INFE.

Vsako leto se v tednu izobraževanja o financah po vsem svetu odvijajo različni dogodki na temo finančnega izobraževanja otrok in mladostnikov.

Slovenija se že od samega začetka 2012 vključuje v obeleževanje omenjenega tedna. V obeleževanje omenjenega tedna je bilo do sedaj vključenih več kot 40 milijonov otrok in mladostnikov iz 175 držav, v katerih je potekalo več kot 465. 000 različnih dogodkov in aktivnosti in v katerih je sodelovalo  63. 000 različnih organizacij.

V ta namen bomo v ponedeljek 22. marca 2021 za učitelje izpeljali izobraževanje z naslovom »Pomen finančne pismenosti otrok in mladostnikov«, kjer bomo predstavili raziskave o finančni pismenosti, možnosti različnih dejavnosti za učence ter različna strokovna gradiva in primere dobrih praks. Izobraževanje bo potekalo od 15. 00 do 17. 30 ure na daljavo. Prijavnica je dostopna na povezavi.

V osnovni šoli so vsebine finančnega izobraževanja vključene v različne predmete, z vidika finančnega izobraževanja pa ima pomembnejšo vlogo predmet gospodinjstvo, ki zelo sistematično v okviru modula Ekonomika gospodinjstva obravnava različne vsebine (oblike denarja: bankovci in kovanci, knjižni denar; funkcije denarja, gotovinsko in negotovinsko plačevanje, obročno odplačevanje, plačilo z odlogom, gospodinjsko računovodstvo, prihodki, odhodki, družinski proračun, otroci in denar, žepnina, varčevanje, depozit, vzgoja potrošnika, oglasi in oglaševanje itd).

Zato bi bilo prav, da bi predvsem učitelji skupaj z učenci izvedli različne dejavnosti, vezane na to temo.

V tednu od 22. do 28. marca 2021 bi želeli tudi v Sloveniji skupaj z vami izpeljati več aktivnosti, in sicer v okviru pouka, pri urah oddelčne skupnosti in drugih dejavnostih (v živo ali na daljavo), pri katerih bomo posebej poudarili pomen finančnega izobraževanja in finančne pismenosti otrok in mladostnikov.

Priporočamo naslednje dejavnosti:

  • obvestilo učencem po šolskem radiu,
  • izvedba ur oddelčne skupnosti na temo denarja in financ,
  • poseben poudarek pri urah gospodinjstva in drugih predmetih temam o denarju in financah,
  • izdelava plakatov,
  • udeležba na videokonferenčnih dogodkih za učence, ki jih organizirajo različne finančne institucije (npr: Banka Slovenije, Združenje bank Slovenije in drugi),
  • predavanje za starše o pomenu finančnega izobraževanja mladih in drugo.

Zelo je zaželeno, da se povežete tudi preko družabnih omrežij (Facebook, Twitter, Instagram)

@GlobalMoneyWeek z uporabo ključnika (hashtag) #GlobalMoneyWeek2021 #TakeCareOfYourMoney  #LearnSaveEarn #financialeducation #financialliteracy

S kreativnimi in inovativnimi idejami lahko ustvarite in fotografirate svoje dejavnosti. Pri vsaki dejavnosti je obvezen logo GMW.

Izvedene dejavnosti na vaši vzgojno-izobraževalni ustanovi s prilogami vpišite v obrazec – izvedene dejavnosti GMW 2021.

Vsakemu otroku in mladostniku naj bi bilo omogočeno strokovno in neodvisno finančno izobraževanje.

Da bi to dosegli, si prizadeva tudi organizacija OECD/INFE, ki vključuje različne vladne in nevladne organizacije in posameznike, ki se strokovno in neodvisno ukvarjajo s področjem spodbujanja finančnega izobraževanja.

Temu cilju se pridružujemo tudi v Sloveniji in prepričani smo, da bodo aktivnosti svetovne akcije Global Money Week predvsem s sodelovanjem učiteljev dosegle svoj namen.

Uradna predstavnica Slovenije za izvajanje Global Money Week je Irena Simčič, pri kateri dobite tudi podrobnejše informacije na e-naslovu: irena.simcic@zrss.si

Obvestilo (pdf dokument za tisk)

Obvestilo GMW 2021 – poročilo o izvedenih aktivnostih

 

 

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter