domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Obvestila vzgojno izobraževalnim zavodom – marec 2021

Študijska srečanja v šolskem letu 2021/2022

V šolskem letu 2021/2022 bo Zavod RS za šolstvo študijska srečanja za strokovne delavce vrtcev, osnovnih in srednjih šol organiziral konec avgusta, v skupnem obsegu 8 ur. V primeru izpeljave v živo, bodo študijska srečanja izvedena v enem delu, če pa zdravstvene razmere izvedbe v živo ne bodo omogočale, bodo izpeljana na daljavo v več delih. Vsebina študijskih srečanj bo nadgradnja vsebin, ki so bile izvedene v preteklem letu in se bo nanašala na aktualno problematiko, kot je prenova učnih načrtov, raba interaktivnih učnih načrtov in dostopnih digitalnih gradiv ter druge teme. Podrobnejša vsebina bo predstavljena junija, ko bo mogoča tudi prijava na študijska srečanja. Vse informacije o vsebini in obliki izvedbe bodo pravočasno objavljene na spletni strani Zavoda RS za šolstvo (arhiv.zrss.si) pod naslovom študijska srečanja.

7. konferenca Pedagoško vodenje

24. avgusta 2021 bomo izpeljali že 7. konferenco Pedagoško vodenje, ki je namenjena ravnateljem vzgojno-izobraževalnih zavodov. Če bodo razmere dopuščale, bomo konferenco izpeljali v živo, v nasprotnem primeru pa bo potekala na daljavo. Izpeljali jo bomo v okviru dogodkov ob predsedovanju Slovenije EU v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. O programu in vseh ostalih podrobnostih vas bomo obvestili do konca maja.

Izvedba tekmovanj v organizaciji Zavoda RS za šolstvo

Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in večjega števila učencev v karanteni, bodo za že izvedena tekmovanja v organizaciji Zavoda RS za šolstvo (tekmovanje iz znanja geografije, zgodovine in nemščine) razpisani nadomestni termini:

  • tekmovanje iz znanja geografije za osnovnošolce in srednješolce – v torek, 30. 3. 2021;
  • tekmovanje iz znanja zgodovine za učenke in učence 8. in 9. razreda OŠ – v petek, 2. 4. 2021;
  • tekmovanje iz znanja nemščine za učenke in učence 9. razreda OŠ  –  v sredo, 7. 4. 2021.

Šolske tekmovalne komisije bodo tekmovanja za učence, prijavljene na prvi termin, izvedle v šolskih prostorih, za učence z odrejeno karanteno pa tudi na daljavo.

Tekmovanja v nadomestnem terminu se lahko udeležijo le tekmovalci, ki se v prvem razpisanem terminu tekmovanja zaradi omenjenih razlogov niso mogli udeležiti.

Rezultati tekmovanj bodo objavljeni za prvi in nadomestni termin skupaj.

Tekmovanji iz slovenščine za Cankarjevo priznanje in iz znanja angleščine za učenke in učence 9. razreda OŠ bosta izvedeni po objavljenem koledarju tekmovanj v šolskih prostorih in za učence z odrejeno karanteno tudi na daljavo.

 

Tekmovanje na daljavo se izvede na način, ki ga opredeli šolska tekmovalna komisija.

Podrobnejše informacije o izvedbi tekmovanj bodo objavljene na spletni strani Zavoda RS za šolstvo in na strežniku DMFA.

 

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter