domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Novice in obvestila

 

Protokol ravnanja za opravljanje pregledov otrok in sej komisij za usmerjanje

Ljubljana, 29.05.2020

V skladu s predpisi za zajezitev širjenja bolezni COVID-19 in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje na Zavodu RS za šolstvo izdajamo Protokol ravnanja za opravljanje pregledov otrok in sej Komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Zaradi varnostnih ukrepov v skrbi za zmanjšanje možnosti okužbe z virusom  COVID-19 svetujemo upoštevanje vseh splošnih ukrepov za […]


Jezikovna svetovalnica za učitelje

Ljubljana, 27.05.2020

V času, ko pouk in drugo naše delo poteka na daljavo in v največji meri v pisni obliki, še bolj premišljeno kot sicer oblikujemo svoja besedila, s katerimi vzpostavljamo odnos, posredujemo vsebino, se medsebojno obveščamo, ostajamo v stiku z učenci in dijaki (in s starši), dajemo navodila za delo, oblikujemo povratne informacije … Pri tem […]


Tablični računalniki za otroke iz socialno šibkejših družin

Ljubljana, 25.05.2020

V četrtek 21. maja 2020 smo iz Zavoda RS za šolstvo  preko Pošte Slovenije razposlali  IKT opremo – tablične računalnike za otroke iz socialno šibkejših družin. Tokratni donator Atlantic Draga Kolinska d.o.o. je zagotovil 474 tabličnih računalnikov.   Do danes smo tako med učenke in učence razdelili 1274 tablic/prenosnih računalnikov  – odpošiljali smo jih preko […]


Javni razpis za sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 2019/2020

Ljubljana, 22.05.2020

Na podlagi sedmega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Zavoda RS […]


Zaključujemo z izvedbo tekmovanj v organizaciji ZRSŠ

Ljubljana, 21.05.2020

Spoštovani mentorji  tekmovanj v organizaciji ZRSŠ, v dneh po objavi naše odločitve smo prejeli kar nekaj strinjanj in tudi nestrinjanj z našo odločitvijo o zaključku tekmovanj. Vsem, ki ste izrazili pomisleke, sporočamo, da smo odločitev sprejeli z veliko mero odgovornosti do mladih tekmovalcev, ki bodo morali do zaključka šolskega leta opraviti še številne druge obveznosti, […]


Poslovila se je Aleksandra Kornhauser Frazer

Ljubljana, 20.05.2020

V 94. letu se je poslovila znanstvenica, kemičarka in profesorica Aleksandra Kornhauser Frazer. O njej, njeni veličini, delovanju in vplivu, posebej v kemijskem izobraževanju, najbolj pričajo njena dela, ki so na strokovnem področju pustila neizbrisljiv pečat. Njeni dosežki so zapisani v tridesetih knjigah in v stotinah člankov. Predavala je na mnogih univerzah, konferencah, opravljala številne […]


Uvajanje TJ v obveznem programu in preizkušanje koncepta RaP v OŠ

Ljubljana, 19.05.2020

V torek, 19. 5. 2020, smo izpeljali videokonferenčno srečanje ravnateljev šol, vključenih v poskus Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli. V prvem delu srečanja so se ravnateljice in ravnatelji 19 šol srečali z vodstvom Zavoda RS za šolstvo in predstojnicami območnih enot v “glavni” konferenčni sobi ter […]


Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj

Ljubljana, 14.05.2020

Na podlagi Sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Zavoda RS za šolstvo številka 01403-25/2016/4 z dne 28. 7. 2016 in 24. člena Statuta Zavoda RS za šolstvo št. 0071-3/2019-1 z dne 12. 9. 2019 objavljamo Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj, s katerim se določajo postopek, pogoji in način določitve meril za izbor prejemnikov proračunskih sredstev za sofinanciranje […]


Postopki usmerjanja otrok s posebnimi potrebami

Ljubljana, 13.05.2020

Obveščamo vas, da je bil sprejet Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ, v nadaljevanju interventni zakon) – Ur. l. RS, št. 36/2020), ki velja od 29. 3. 2020 dalje. Določbe navedenega zakona veljajo med drugim tudi za nosilce javnega pooblastila, […]


Navodila za postopno odpiranje VIZ 18. maja 2020

Ljubljana, 12.05.2020

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v petek, 8. maja 2020 vzgojno-izobraževalnim zavodom poslalo okrožnico s podrobnimi navodili v zvezi s sproščanjem omejitvenih ukrepov in postopnim odpiranjem šol in vrtcev. Ministrstvo načrtuje, da bodo 18. maja 2020 pričeli izvajati svojo redno dejavnost javni in zasebni vrtci, učenci prvega triletja osnovne šole, šole s prilagojenim […]