domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Novice in obvestila

 

Obvestilo o izvedbi tekmovanj

Ljubljana, 05.11.2020

Obveščamo vas, da so vsa tekmovanja ZRSŠ v času izobraževanja na daljavo začasno odpovedana in prestavljena na druge termine, ki jih bomo objavili pravočasno. Na strežniku DMFA bodo vsa začasno odpovedana tekmovanja zadržana, prijave pa bodo še odprte. Vse doslej oddane prijavnice bodo ostale v sistemu. Učitelje mentorje prosimo, da naj spremljajo obvestila na naši spletni […]


Priporočila za ocenjevanje znanja v osnovnih šolah

Ljubljana, 05.11.2020

Na podlagi vladnega sklepa o podaljšanju ukrepov in omejitev na področju vzgoje in izobraževanja se vzgojno-izobraževalni proces v osnovnih šolah izvaja na daljavo. Na Zavodu RS za šolstvo smo pripravili Priporočila za ocenjevanje znanja v osnovnih šolah, ki smo ga posodobili glede na priporočila posredovana šolam v mesecu aprilu 2020. Za podporo pri izvajanju priporočil […]


Priznanja Blaža Kumerdeja za leto 2020

Ljubljana, 01.11.2020

Komisija za podelitev priznanj Blaža Kumerdeja vabi predlagatelje, da prijavijo kandidate za priznanje Blaža Kumerdeja za odlično partnerstvo z ZRSŠ pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Predlagatelji predloge z utemeljitvijo pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Zavod RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana s pripisom Ne odpiraj – prijava za priznanja […]


Posvet o kakovosti na področju dela z otroki s posebnimi potrebami

Ljubljana, 31.10.2020

18. novembra 2020 bo v organizaciji Zavoda RS za šolstvo potekalo videokonferenčno srečanje vodilnih in vodstvenih delavcev, ki delajo na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami na temo “Kakovost na področju vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v luči multidisciplinarnih pristopov”. Srečanje bo otvoril Damir Orehovec, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, […]


Podpora ZRSŠ pri izvajanju pouka na daljavo

Ljubljana, 30.10.2020

Za načrtovanje in izvajanje pouka na daljavo smo na Zavodu RS za šolstvo pripravili okrožnico za osnovne šole, glasbene šole ter osnovne šole s prilagojenim programom ter okrožnico za srednje šole ter srednje glasbene šole z opomniki za načrtovanje dela. V zadnjih mesecih preteklega šolskega leta smo vzgojno-izobraževalnim zavodom posredovali številna priporočila, ki si jih lahko […]


Iščem. Tuhtam. Soustvarjam.

Ljubljana, 23.10.2020

V Oddelku za srednje šolstvo smo ob zaključku spremljave uvajanja interdisciplinarnega sklopa (ITS) v šolsko prakso pripravili priročnik, s katerim želimo na preprost in pregleden način predstaviti namen, cilje in osnovne zahteve za oblikovanje ITS v izbirnem delu gimnazijskega programa. Namen priročnika je predvsem nuditi oporo ravnateljem in učiteljem pri načrtovanju, uvajanju in izvajanju ITS, […]


Svetovni dan hrane

Ljubljana, 14.10.2020

16. oktobra 1945 je bila v okviru Združenih narodov ustanovljena svetovna organizacija za hrano in kmetijstvo FAO (Food and Agriculture Organization), tako da letos obeležujemo že 75. obletnico delovanja te organizacije in zato vsako leto na ta dan praznujemo SVETOVNI DAN HRANE. Različni dogodki in prireditve svetovnega dneva hrane se obeležijo v več kot 150 […]


Nadaljujemo z izvedbo krajših videokonferenčnih usposabljanj

Ljubljana, 07.10.2020

Strokovne sodelavce vabimo na krajša usposabljanja na daljavo. Pripravili smo štiri teme, za katere menimo, da bodo ponudile uporabne primere za pripravo in izvedbo pouka tako v razredu kot tudi na daljavo.    Torek, 3. 11. 2020, od 14.30-15.30 Bralno matematična pismenost – Tvorjenje in upovedovanje preglednic in grafov Pred pričetkom izobraževanja predlagamo, da po vertikali pregledate učni […]


Kulturni bazar 2020

Ljubljana, 07.10.2020

Kulturni bazar je medresorski nacionalni projekt kulturno-umetnostne vzgoje, ki ga organiziramo že dvanajsto leto. Čeprav je bil prvotno načrtovan 9. aprila, je v Cankarjevem domu za strokovno javnost odprl svoja vrata danes, 6. oktobra 2020. Skladno z Odlokom o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji, ki dopušča zbiranje […]


Strokovni posvet Korona in vrtec

Ljubljana, 01.10.2020

V Centru za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom na Pedagoškem inštitutu načrtujejo izvedbo strokovnega posveta Korona in vrtec, z namenom iskanja odgovorov na izzive, s katerimi so bili v vrtcih soočeni, in z namenom refleksije praks, ki so v vrtcih uporabili v času bolezni Covid-19. Strokovni in vodstveni delavci bodo tako med seboj […]