domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Tematske konference

Tematske konference so krajše, predvidoma 8-urne oblike izobraževanja, namenjene celotnim šolskim kolektivom. Prednost tematske konference je, da se odziva na potrebe šole in se pri obravnavani temi osredotoča na neposredne izkušnje iz prakse. Temo  in vsebino definira šola v skladu s svojimi potrebami in poišče ustreznega izvajalca. Predlagamo nekaj okvirnih tem in nekaj bolj natančno določenih tematskih konferenc. Na tematske konference se lahko prijavite s prijavnico po predhodnem dogovoru z izbranim predavateljem ali koordinatorjem. Cena tematske konference, ki obsega osem pedagoških ur, je 550 evrov in potni stroški predavateljev, kar vzgojno-izobraževalni zavod poravna po prejemu računa.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter