domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!
 

Spoštovane mentorice, spoštovani mentorji tekmovanj,

objavljamo s strani MIZŠ in s koordinatorji šolskih tekmovanj posodobljen in usklajen koledar tekmovanj v šolskem letu 2020/2021.

Koledar tekmovanj v šolskem letu 2020/2021.

*Objava v skupnem koledarju ne pomeni bonitet v smislu vrednosti tekmovanj, ampak je samo v pomoč šolam za lažje načrtovanje svojih koledarjev v letnih delovnih načrtih.

 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo je glede na število tekmovalcev eden izmed večjih in tudi tradicionalnih organizatorjev tekmovanj v državi. Po letu 2008 smo v skladu s krovnim Pravilnikom o sofinanciranju tekmovanj (Ur.l. RS, št. 31/2008) ostali samostojni organizatorji le še za šest tekmovanj, v šolskem letu 2016/2017 pa je tudi tekmovanje Hitro in zanesljivo računanje prevzela v organizacijo OŠ Litija.

S tekmovanji želimo prispevati k spodbudnemu učnemu okolju glede na individualne razlike med učenci/dijaki. Z organizacijo tekmovanj zasledujemo naslednje cilje:

  • pri učencih/dijakih spodbujati zanimanje za poglobljeno spoznavanje in širjenje znanja iz predmetov, kjer se tekmovanje organizira,
  • spodbujati nadarjene učence/dijake, ki imajo še poseben interes za posamezno tekmovalno področje,
  • uvajati učence/dijake v samostojno in sodelovalno poglabljanje znanja dodatnih primarnih in sekundarnih virov ter literature s področja izbrane tekmovalne teme,
  • omogočiti učencem/dijakom primerjanje lastnega znanja in rezultatov z drugimi udeleženci tekmovanja.

Informacijski strežnik DMFA Slovenije je namenjen računalniški podpori različnim osnovnošolskim in srednješolskim tekmovanjem. Za tehnično pomoč pri uporabi strežnika DMFA Slovenije pišite na naslov: infoserver@fmf.uni-lj.si

Tekmovanja ZRSŠ:

  1. Tekmovanje iz znanja angleščine za učenke in učence 9. razreda osnovne šole
  2. Tekmovanje iz znanja nemščine za učenke in učence 9. razreda osnovne šole
  3. Tekmovanje iz znanja geografije za osnovnošolce in srednješolce
  4. Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje, za osnovnošolce in srednješolce
  5. Tekmovanje iz znanja zgodovine za učence 8. in 9. razreda osnovne šole

Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj, veljaven od 15. maja 2020 dalje je dostopen na povezavi.
Vprašanja v zvezi s sofinanciranjem šolskih tekmovanj sprejemamo na naslov tekmovanja@zrss.si

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter