domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Konference in posveti

Konference in posveti, ki jih organizira Zavod Republike Slovenije za šolstvo, so priložnost za izmenjavo prakse in teorije, za srečevanje strokovnih delavcev šol in vrtcev, predstavnikov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, javnih zavodov, domačih in tujih teoretikov ter raziskovalcev s področja vzgoje in izobraževanja. Spodbujamo preplet aktualnih vsebin s področja šolstva, širših pogledov na izobraževanje in širjenje informacij o dobrih praksah.

V okviru projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (IJZ) so na voljo različni posveti in konference. Več o ponudbi projekta IJZ.

KONFERENCE

28. 09. 2018 1. konferenca DUH, Kongresni center Brdo pri Kranju

03. 10. 2018 Nacionalna konferenca Učeča se profesionalna skupnost – UPS, Kongresni center Brdo pri Kranju

08. 11. 2018 Konferenca o FORMATIVNEM SPREMLJANJU, Kongresni Center Thermana Park Laško

Arhiv

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter