domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

E-delavnice

Ponudba e-delavnic
Vključujemo e-dejavnosti v pouk

Na tej  e-delavnici se bomo posvetili načrtovanju pouka z vključevanjem e-dejavnosti v pouk.

Pouk z i-učbenikom

Udeleženci te delavnice bodo preučevali didaktično vrednost v i-učbenikih,  analizirali izbrane enote i-učbenika ter snovali njihovo smiselno rabo pri pouku in za samostojno učenje doma.

Razvojni e-listovnik v podporo formativnem spremljanju

Na tej e-delavnici bomo predstavili e-storitev Mahara oz. https://listovnik.sio.si/ za spodbujanje učenca k načrtovanju, spremljanju in vrednotenju lastnega učenja in razvoja pri različnih predmetih.

E-projektno sodelovalno učenje

Na tej e-delavnici se bomo posvetili smiselni uporabi IKT pri posameznih dejavnostih  projektno-sodelovalnega dela (idejna zasnova, raziskovanje, načrtovanje, ustvarjanje, poizvedovanje, izboljšava in predstavitev) ter spremljanju in  vrednotenju PSD.

Digitalno branje

Kdaj in kako beremo digitalno? Se digitalno branje razlikuje od branja tiskanih gradiv? Je mogoče uspešno izobraževati učence, ne da bi vključevali digitalno branje? To so le nekatera vprašanja sodobnega izobraževanja, na katera bomo skušali aktivno odgovoriti v delavnici. Udeleženci bodo brali (na e-napravah) in z vidika bralne pismenosti presojali izbrana e-gradiva, dele e-učbenikov za naravoslovne predmete in matematiko, družboslovje, jezike ter ostale digitalne vire.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter