domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Navodila za preverjanje in ocenjevanje znanja v srednjih šolah

Ljubljana, 06.04.2020

Na Zavodu RS za šolstvo smo skupaj s strokovnjaki pripravili navodila za preverjanje in ocenjevanje znanja pri učenju na daljavo v  programih gimnazij, srednjega strokovnega, srednjega poklicnega in nižjega poklicnega izobraževanja.

Omenjena priporočila med drugim določajo, da naj ocenjevanje znanja v srednjih šolah sledi preverjanju znanja in naj ga šole vpeljujejo koordinirano z učiteljskim zborom, postopno in v skladu z dogovorjenimi oblikami dela. Šole naj aktivnosti ocenjevanja izvajajo tako, da izobraževanje na daljavo predstavlja kontinuiteto vzgojno-izobraževalnega procesa, ki je potekal do 13. marca.

Preverjanje in ocenjevanje se za zaključne letnike zaključi skladno s šolskim koledarjem, to je do 22. 5. 2020. Po tem datumu učitelji dijake organizirano pripravljajo na zaključek izobraževanja do začetka izvajanja mature oziroma do konca pouka v šolskem letu.

Pripravo dijakov na pisanje eseja na maturi lahko učitelji podaljšajo do konca maja, ker zaradi izrednih razmer izvedba prvega dela mature v mesecu maju ni realna.

Učitelji naj upoštevajo pridobljeno znanje in veščine iz obdobja rednega izvajanja pouka in omejijo število pridobljenih ocen v obliki ocenjevanja znanja na daljavo (zadostuje po 1 ocena na dijaka na predmet oziroma strokovni modul).

Praktični del v zaključnih letnikih srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja naj učitelji ocenijo na podlagi že opravljenega dela dijakov. Praktičnih in skupinskih delavnic (npr. v umetniških programih) na daljavo ni možno oceniti. Učitelji naj upoštevajo pridobljene ocene.

V nižjih letnikih srednjega strokovnega in srednjega poklicnega izobraževanja naj učitelji za tiste vsebine, ki jih ni možno izvesti in preveriti ter oceniti v okviru izobraževanja na daljavo, pripravijo načrt, kako jih bodo deloma nadomestili v višjem letniku (če se bo izobraževanje na daljavo zaradi izrednih razmer izvajalo tudi v mesecu maju oziroma juniju).

Več si lahko preberete v dokumentu Navodila za preverjanje in ocenjevanje znanja pri učenju na daljavo v  programih gimnazij, srednjega strokovnega, srednjega poklicnega in nižjega poklicnega izobraževanja

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter