domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Jezikovna svetovalnica za učitelje

Ljubljana, 27.05.2020

V času, ko pouk in drugo naše delo poteka na daljavo in v največji meri v pisni obliki, še bolj premišljeno kot sicer oblikujemo svoja besedila, s katerimi vzpostavljamo odnos, posredujemo vsebino, se medsebojno obveščamo, ostajamo v stiku z učenci in dijaki (in s starši), dajemo navodila za delo, oblikujemo povratne informacije … Pri tem se pogosto znajdemo pred vprašanjem, kako kaj zapisati, da bo besedilo za naslovnika jasno, razumljivo in da bo doseglo svoj namen. K temu poleg tega, da dobro obvladamo vsebino, veliko pripomore tudi jezikovna pravilnost besedila. Besedni red v povedi, slovnične oblike besed (npr. pri sklanjanju, stopnjevanju …), zapis z malo ali veliko začetnico pri pravopisu … so jezikovna sredstva, s katerimi so izraženi podatki, zato vsaka površnost ali napaka razumevanje okrni ali celo spremeni pomen. Veliko odgovorov o pomenu besed in njihovi ustreznosti v določenih okoliščinah (npr. v razlagi ali opisu postopka pri določenem predmetu, uradnem besedilu za obveščanje …) lahko hitro najdemo v jezikovnih priročnikih v elektronski obliki na portalu Fran in v obeh slovnicah za šolsko rabo na portalu Franček. Tretji prispevek v nizu, ki spodbuja k rabi jezikovnih portalov, pa nas vabi, da pomoč ob različnih jezikovnih dilemah poiščemo na portalu Franček v Jezikovni svetovalnici za učitelje na povezavi https://svetovalnica.franček.si/domov .Odgovore na vprašanja lahko iščemo po učnih vsebinah in po oznakah, če pa po straneh brskamo pogosto, si lahko ogledamo tudi le nedavne objave.

Če odgovore iščemo  po vsebinah, so te prikazane podobno kot poglavja v obeh šolskih slovnicah  – Kratkoslovnici in Slovnici na kvadrat.

Portal je še v nastajanju, največ tem trenutno najdemo v Besedah in Pravopisu.

Če iščemo po oznakah, poleg vsebin najdemo še posamezne pojme. Klik na pojem nam odpre odgovor, ponuja pa nam tudi možnost, da si ogledamo podobne primere. Seznani nas tudi, katera slovnična ravnina se ukvarja s takimi vprašanji. Na povezavi Kje je kaj v slovnici se, če nas o vprašanju zanima več, lahko natančneje seznanimo.

(Vir: https://svetovalnica.franček.si/tags/lastoviček )

Bomo imeli danes dveuren ali dvouren sestanek, bi ga najraje spustili ali izpustili in se raje sprostili ob inštrumentalni ali instrumentalni glasbi?

Kako naj zapišemo začetnico za dvopičjem, kako v preglednici, katero začetnico uporabimo pri zapisu računalniškega programa, kako navajamo vire in literaturo; kako pravilno naglasimo besedo nadzor, aneks?

Jezikovna svetovalnica ponuja odgovore vsem, ki vprašamo.

Matematiki so npr. vprašali: »V različnih učbenikih za matematiko za osnovno šolo smo opazili različna zapisa: vdrti kot in udrti kot. Zanima nas, kaj je prav. Govorimo o kotu kot geometrijskem pojmu. Kot pri matematiki je oz. leži v neki ravnini.«

Kemika je zanimalo, ali se pravilno zapiše večatomna ali večatomska molekula, nekdo je spraševal, ali je (svetovni) splet sopomenka internetu.

Čeprav Franček še ni zasijal v popolnosti, že ponuja široke možnosti vsem, ki nam je za slovenščino mar.

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter