domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Obvestilo za vrtce, osnovne in srednje šole ter dijaške domove – januar 2018

Konferenca za razredni pouk

Področna skupina za razredni pouk na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo v okviru projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda pripravlja KONFERENCO ZA RAZREDNI POUK in bo nosila naslov UTIRAMO POTI UČENJU NA RAZREDNI STOPNJI. Potekala bo 21. in 22. marca 2018 v Kongresnem centru Laško in bo vsebinsko sledila smernicam izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa na razredni stopnji. Vsebine in dejavnosti v programu konference bodo zasnovane tako, da učiteljicam in učiteljem razrednega pouka nudijo znanja, spretnosti in veščine za izvajanje sodobnega pouka. Na konferenci bodo sodelovali priznani strokovnjaki, ki se ukvarjajo s področjem učenja in poučevanja mlajših učencev. Aktivno vlogo bodo imeli tudi učitelji praktiki. Konferenca bo obsegala plenarna predavanja, predavanja v sekcijah, predstavitev primerov prakse z diskusijo, delavnice ter okrogle mize. Prijave na konferenco se zbirajo preko spletne aplikacije KATIS in bodo odprte do zasedbe prostih mest. Program konference bo objavljen na spletni strani konference: https://arhiv.zrss.si/konferenca-razredni-pouk-2018/

Konferenca Sirikt

Vabimo vas k sodelovanju na 11. mednarodni konferenci Sirikt 2018, ki bo potekala od 19. do 20. aprila 2018.

Letošnji moto konference je »Skupaj v izzive«, ki nam jih postavlja pedagoška praksa na področju razvoja digitalne pismenosti v povezavi z vsemi drugimi pismenostmi.

V programskih sklopih Raziskovalci lastne prakse, Igrifikacija in Digitalni razkorak se posvečamo aktualnim temam, ki se jih lotevamo s pomočjo zastavljenih vprašanj. Odgovore pričakujemo v predstavitvah in predavanjih, ki jim bodo sledile skupinske razprave. V njih bomo izmenjali različne poglede, razmislili o sedanji praksi ter iskali rešitve. Skupne ugotovitve bomo strnili na zaključni panelni razpravi. Del programa bodo tudi tematski konferenčni dogodki.

Za praktične prikaze uporabe najnovejših tehnologij za pouk bodo poskrbeli razstavljavci iz šol, različnih institucij in gospodarstva.

Vabljeni, da nam sledite na Twitterju in Facebooku  ter na spletno stran!

Razpis natečaja iz sodobne zgodovine z naslovom »Pot v prihodnost«

Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer in Prleškim društvom generala Maistra vabi srednje šole k sodelovanju v natečaju z naslovom “Pot v prihodnost«.

Razpis je priložnost za kritičen razmislek mladih o preteklosti, sedanjosti  in pomenu taborskega gibanja za nacionalno zavest. Predlagani temi natečaja sta 150 let 1. slovenskega tabora v Ljutomeru in taborsko gibanje na Slovenskem.

Rok za oddajo naloge: do 15. marca 2018.

Več …

Tekmovanja

V januarju bo na vrsti še zadnje tekmovanje v naši organizaciji na šolski ravni in sicer 16.1.2018. To bo tekmovanje iz znanja geografije za OŠ in SŠ na temo Trajnostni turizem za razvoj. Za najboljše tekmovalce na šolski ravni  se bosta na območni ravni nadaljevali Tekmovanje iz znanja angleščine za 9. razred OŠ in Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje.

Seminarji

Seminar  OPISNO OCENJEVANJE V 1. IN 2. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE  – 1. del Predvideni čas in kraj izpeljave: 19.  1. 2018 (Postojna ali Kranj), 15. februar 2018 (Ptuj) Kotizacija: 41, 20 EUR Koordinatorica: Sandra Mršnik Prijava Seminar POTI ZA IZBOLJŠANJE UČNIH DOSEŽKOV – PREDMET ŠPORT/ŠPORTNA VZGOJA Maribor, 24. 1. 2018 (rok prijave 9. 1. 2018), trajanje 8 ur Kotizacije ni. Koordinator: Gorazd Sotošek Več o seminarju in prijave Seminar  OPISNO OCENJEVANJE V 1. IN 2. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE  – nadaljevalni Predvideni čas in kraj izpeljave: 25. 1. 2018 (Postojna), 16. 2. 2018 (Ptuj) Kotizacija: 41, 20 EUR Koordinatorica: Sandra Mršnik Prijava   Seminar POTI ZA IZBOLJŠANJE UČNIH DOSEŽKOV – BIOLOGIJA (EVOLUCIJA KOT OSREDNJI KONCEPT) Ljubljana, 29. 1. – 10. 2. 2018 (rok prijave 15. 1. 2018), trajanje 8 ur Maribor, 12. 2. – 24. 2. 2018 (rok prijave 15. 1. 2018), trajanje 8 ur Kotizacije ni. Koordinatorica: Simona Slavič Kumer Več o seminarju in prijave Seminar SODELOVALNO DELO V SPLETNIKU (BLOGU) Kranj, 14. 2.–30. 3. 2018 (rok prijave 15. 1. 2018), trajanje 24 ur Kotizacije ni. Koordinatorica: Alenka Andrin Več o seminarju in prijave Seminar STROKOVNO SREČANJE ZA SVETOVALNE DELAVCE PRIPRAVNIKE IN ZAČETNIKE Ljubljana, 15. 2. 2018 (rok prijave 1. 2. 2018), trajanje 8 ur Kotizacija: 30 € Koordinatorica: Tamara Malešević Več o seminarju in prijava Seminar KAMISHIBAJ GLEDALIŠČE Ljubljana, srede v januarju 2018 (rok prijave 5. 1. 2018), trajanje 16 ur Kotizacija: 40 € Koordinatorica: Natalija F. Kocjančič Več o seminarju in prijava Seminar  ŠTEVILČNO OCENJEVANJE v 3. RAZREDU OŠ Predvideni čas in kraj izpeljave: februar 2018 (Ljubljana ali Maribor) Koordinatorica: Leonida Novak Kotizacija: 41, 20 EUR Prijava

12. 01. 2018
Formativno spremljanje v podporo učenju
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter