domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje

Koordinatorica tekmovanja iz znanja slovenščine (za Cankarjevo priznanje) za osnovnošolce in srednješolce na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo je Ljiljana Mićović Struger, predsednik državne tekmovalne komisije je dr. Igor Saksida.

Obvestilo glede izvedbe tekmovanja v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje v šolskem letu 2020/2021.

Pomembni dokumenti:

Pravilnik o tekmovanju iz slovenščine za Cankarjevo priznanje (veljaven od 23. 12. 2020 dalje)

Aktualno:

Priporočila, pred, med in po branju knjig na tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje 2020/2021:

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje:

Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje (dva dokumenta 2.VIO in 2. in 3. VIO):

Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje:

1. in 2. letnik – srednji gimnazijski in strokovni programi:

3. in 4. letnik – srednji gimnazijski in strokovni programi:

1., 2. in 3. letnik – srednji poklicni programi:

Nagovor prof. dr. Igorja Sakside, predsednika komisije

Spoštovane kolegice in kolegi,

mnenja o tem, kako in ali sploh naj Cankarjevo tekmovanje izpeljemo, so brez dvoma različna, bržkone tudi nasprotna. Že med prvo karanteno v lanskem letu sem prejel dopis mame, ki nas je na vse načine skušala prepričati, naj komisija tekmovanje izpelje. Letos, ko se vse zgošča v pomladanske mesece (ocenjevanje, NPZ, matura), so mnenja o nujnosti tekmovanja verjetno še bolj deljena – sam menim, da bi bilo verjetno bolj smiselno, če bi tekmovanje ponovno preložili, a državna komisija o tem nima končne, še celo ne prevladujoče besede. Pristojni so se odločili, da se bodo vsa tekmovanja izvedla, razlog za to pa vidijo v zagotovitvi možnosti za pridobitev Zoisovih štipendij. Naša komisija tudi ni določila datumov tekmovanj, še zlasti pa ne sprejema vseh mogočih varnostnih ukrepov, ki bodo spremljali izvedbo tekmovanja. Naredili smo, kar smo lahko, zato da učenke in učenci ter dijakinje in dijaki, ki tekmujejo v znanju iz slovenščine, ne bi bili prikrajšanji (za štipendije) v primerjavi s tistimi, ki tekmujejo npr. na področju matematike. Oblikovali smo strokovne podlage in sprejeli ustrezne odločitve za dvostopenjsko (šolsko in državno) tekmovanje, pripravili bomo preizkuse in navodila za vrednotenje, ki bodo po zahtevnosti primerljiva s prejšnjimi leti in bodo zagotovila čim višjo stopnjo objektivnosti ocenjevanja, državna komisija bo izvedla ponovno vrednotenje najboljših besedil, ki se potegujejo za priznanja na državni ravni (zlato, srebrno). Več od tega komisija ne more storiti – nimamo vpliva ne na dokončne odločitve v zvezi z izvedbo tekmovanja ne na merila za dodeljevanje štipendij in še posebej ne na ukrepe, povezane s pandemijo. Zato vas lepo prosim, da nam v teh zapletenih časih po najboljših močeh pomagate izpeljati tekmovanje, če se boste zanj na podlagi želja vaših učenk in učencev odločili. Vsako leto je organizacija tekmovanja zahtevna, letos bo še zahtevnejša, a če bomo pri njegovi izpeljavi vsi sodelovali po najboljših močeh in v duhu medsebojnega zaupanja, verjamem, da bo tudi letošnje tekmovanje uspešno.

Še vedno ne vemo vseh podrobnost (npr. dopustnost večjih skupin otrok z različnih šol na državni tekmovalni ravni), ki bi jih morali vedeti, da bi lahko podrobno načrtovali potek tekmovanja. Takoj, ko bomo to vedeli, vas bomo obvestili preko spletne strani tekmovanja. Prosim vas torej za potrpljenje in za sledenje obvestilom komisije.

V želji, da bi se vsi skupaj čim prej vrnili v stare čase normalnosti, vas lepo pozdravljam in vam želim vse dobro,

prof. dr. Igor Saksida, predsednik komisije.

Ljubljana, 4. marec 2021

Obvestilo osnovnim in srednjim šolam glede tekmovanja iz slovenščine za Cankarjevo priznanje

Zavod RS za šolstvo je v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o tekmovanju v znanju za slovenščino za Cankarjevo priznanje je razpisal v šolskem letu 2020/2021 tekmovanje z naslovom:  SLOVENIJA, VSE NAJBOLJŠE

Državna komisija za tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje je oblikovala naslov tekmovanja in izbrala besedila za šolsko leto 2020/2021, ki bodo podlaga za preverjanje bralne zmožnosti ter zmožnosti pisanja besedil, povezanih z izbranimi književnimi teksti ter priporočeno dodatno literaturo.

Zaradi pandemije COVID smo tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje skladno s 57. členom Pravilnika o tekmovanju iz slovenščine za Cankarjevo priznanje prilagodili, in sicer tako, da ga bomo izvedli na dveh ravneh, tj. šolski in državni ravni. 

Spremenjeni datumi tekmovanja iz slovenščine za Cankarjevo tekmovanje v šolskem letu 2020/2021 so:

Šolsko tekmovanje: torek, 13. 4. 2021

Državno tekmovanje: sobota, 22. 5. 2021

MEHURČKI – šolsko tekmovanje: torek,13. 4. 2021

Podrobnejša navodila vam bomo posredovali do 5. marca 2021 na spletni strani ZRSŠ, v spletnih učilnicah za slovenščino: osnovna šola (ključ: sloo) in srednja šola (ključ: slos) ter prek DMFA strežnika.

Veliko bralnega užitke želimo vam in vašim mladim bralcem.

Obvestilo osnovnim in srednjim šolam glede tekmovanja iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje. (za tisk)

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter