logotip
domov
uporabnik   ISKANJE

Dobrodošli

Nujno obvestilo - težave pri oddaji evalvacije v aplikaciji Katis

Udeleženci konference nas obveščate o težavah pri oddaji evalvacije v aplikaciji Katis. O vaših težavah obveščamo skrbnika sistema na MIZŠ, saj organizatorji konference  ne moremo posegati v sistem delovanja aplikacije. Roka za oddajo evalvacije smo podaljšali.

Obenem vas obveščamo, da oddaja evavlacije ni pogoj za izdajo potrdila.

Hvala za razumevanje.

Konferenca za učitelje razrednega pouka je potekala 21 in 22. marca 2018  v kongresnem centru Laško. Teme so predstavljali domači in tuji predavatelji. Razdeljene so bile v več sekcij, ki so se vsebinsko navezovale na raznoliko delo razrednega učitelja.

Vsebina konference je bila tako namenjena razvoju pismenosti in ustvarjalnosti, formativnemu spremljanju in povezovanju znanja. Teoretična izhodišča so podprli učitelji praktiki, ki so s svojimi izkušnjami iz prakse izkazovali, kako teoretična spoznanja prenašajo v prakso. V delavnicah so izvajalci iskali odgovore na vprašanja, kako ravnati v raznolikih pedagoško didaktičnih situacijah. Predstavljene so bile tudi pedagoške prakse razrednega pouka v razredih tujih držav, kar je omogočilo dobiti vpogled v dodatne možnosti razvoja.

Temeljna spoznanja konference so vezana na pomen vključenosti vsakega učenca v vse faze pouka, spremljanje napredka in vzpostavitev spodbudnega okolja za učenje. Udeleženci so razpravljali tudi o pomenu odnosov s starši ter možnostih za vzpostavitev pravega odnosa učencev do učenja.

Izzivi, ki ostajajo za nadaljnji razvoj so ocenjevanje znanja v vseh svojih razsežnostih, specifične skupine učencev in delo z njimi, učinkovito timsko delo ter ustrezni pristopi za delo s šestletniki v prvem razredu.

Vsem udeležencem se zahvaljujemo, da ste soustvarjali konferenco.

Programski in organizacijski odbor konference

Ugotovitve konference

UGOTOVITVE:

Pomen postopnega vpeljevanja sprememb z namenom osredinjenosti na učenca.

-Pomembno je poslušanje odgovorov učencev in postavljanje vprašanj, ki spodbujajo pojasnjevanje.

Povezanost in dober stik med učiteljem in učencem je v jedru dobrega odnosa, ki omogoča tudi dobre dosežke.

-Na učenca osredinjen pouk temelji na pristnem dobrem odnosu učitelja z učenci in nato učenca z učencem.

-Učitelj gradi poučevanje na visokih pričakovanjih do otrok.

Konferenca se  lahko snema, fotografira in javno predvaja na spletu.