domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Tekmovanje iz znanja geografije za osnovnošolce in srednješolce

Razpis tekmovanja v znanju geografije osnovnošolcev in srednješolcev v šolskem letu 2020/2021

Zavod Republike Slovenije za šolstvo v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev v znanju geografije razpisuje v šolskem letu 2020/2021 Tekmovanje v znanju geografije na temo

PREHRANA V GEOGRAFSKI PERSPEKTIVI.

Tekmovanje je sestavljeno iz obveznega pisnega in obveznega terenskega dela. Poteka na treh ravneh v štirih tekmovalnih skupinah: Osnovna šola A (8. in 9. razred), Osnovna šola B (6. in 7. razred), Srednja šola A (več kot 140 ur pouka geografije v programu), Srednja šola B (140 ali manj ur pouka geografije v programu).

Posamezne ravni tekmovanja bodo izvedene:

  • šolska raven: torek, 24. november 2020, ob 13. uri,
  • območna raven: torek, 26. januar 2021, ob 14. uri,
  • državna raven: petek, 16. april 2021, ob 10. uri.

Tekmovanje poteka v skladu s Pravilnikom o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev v znanju geografije ter z navodili za izvedbo. Podprto je z informacijskim strežnikom DMFA. Seznam literature, priporočila, obvestila o poteku tekmovanja in vsa aktualna navodila bo Državna tekmovalna komisija sproti objavljala na spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

Želimo vam prijetno raziskovanje in uspešno delo.

Razpis tekmovanja v znanju geografije osnovnošolcev in srednješolcev v šolskem letu 2020/2021 (za tisk). 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter