domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Priporočila za ocenjevanje znanja v glasbenih šolah

Ljubljana, 20.04.2020

Ministrica prof. dr. Simona Kustec je izdala sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v glasbenih šolam v tekočem šolskem letu. Letno oceno pri vseh predmetih v vseh razredih oblikuje učitelj predmeta. V šolskem letu 2019/2020 učenci ne opravljajo letnih izpitov.

Pri pouku instrumenta in petja se znanje oceni najmanj dvakrat v ocenjevalnem obdobju, pri pouku plesa, komorne igre in orkestra pa vsaj enkrat, pri čemer ne velja, da mora učenec vsaj eno oceno v šolskem letu pridobiti na nastopu.

Pri ocenjevanju predmeta nauk o glasbi in solfeggio učitelj uporablja različne načine ocenjevanja glede na cilje oziroma standarde znanja, pri čemer ne velja, da večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.

Učencu, ki pri posameznem predmetu ni ocenjen, ali je ocenjen negativno, mora učitelj omogočiti, da je ocenjen še najmanj enkrat do zaključka drugega ocenjevalnega obdobja.

Sprejemni preizkus za vpis učencev v glasbeno šolo se v rednem roku opravlja od 1. do 30. junija in v naknadnem roku od 17. do 25. avgusta 2020.

Vpis učencev v 1. razred poteka v prvem roku od 1. do 7. julija, v drugem pa od 26. do 31. avgusta.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter