domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Tekmovanje iz znanja nemščine za učenke in učence 9. razreda osnovne šole

Koordinatorica tekmovanja iz znanja nemščine za devetošolce na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo in predsednica državne tekmovalne komisije je Susanne Volčanšek.

 

Pomembni dokumenti: 

Pravilnik o tekmovanju učenk in učencev 9. razreda osnovne šole v znanju nemščine (veljaven od 23. 12. 2020 dalje).

Aktualno:

Razpis tekmovanja iz znanja nemščine za učenke in učence 9. razreda osnovne šole v šolskem letu 2020/2021

Zavod RS za šolstvo v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o tekmovanju učencev 9. razreda osnovne šole v znanju nemščine razpisuje v šolskem letu 2020/2021 Tekmovanje iz nemščine za učence 9. razreda OŠ.

Literarna predloga za državno raven tekmovanja:

Angie Westhoff: Das Buch der seltsamen Wünsche

(Op.: Za šolsko raven tekmovanja literarne predloge ni.)

Tekmovanje poteka na dveh ravneh.

Posamezne ravni tekmovanja bodo izvedene:

  • šolska raven: četrtek, 26. 11. 2020 ob 13. uri,
  • državna raven: četrtek, 23. 3. 2021 ob 14. uri.

Tekmovanje poteka v skladu s Pravilnikom o tekmovanju učencev 9. razreda osnovne šole iz znanja nemščine in z navodili za izvedbo. Podprto je z informacijskim strežnikom DMFA.

Dodatno literaturo, priporočila, potek tekmovanja in vsa aktualna navodila bo komisija sproti objavljala na spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

Vključitev učencev in šol v tekmovanje je prostovoljna.

Razpis tekmovanja iz znanja nemščine za učenke in učence 9. razreda osnovne šole v šolskem letu 2020/2021 (za tisk).

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter