domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Mednarodni projekti

Logo, spletna stran Naziv projekta Predvideno trajanje
Design My Future – Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne možnosti (predstavitev projekta) do 31.8.2021
  Projekt TIME (Teachers’ Inquiry in Mathematics Education) –Učitelj matematike preiskuje lastno poučevalno prakso (predstavitev projekta) do 31.8.2022
PROMISE – Promoting Inclusion in Society through Education – Professional Dilemmas in Practice (Preseganje meja šole) do 31.8.2021
  Computational thinking and mathematical thinking: digital literacy in mathematics curricula (CTMT) (predstavitev projekta) do 31.8.2022
Assessment of Transversal skills on STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)  –  ATS STEM  (Vrednotenje prečnih veščin na STEM področju) do 31.1.2022
  ILSP: Integrated Leadership in School Practice – “integrirano” vodenje v šolski praksi (predstavitev projekta) do 31. 8. 2022

 Pretekli mednarodni projekti:

Logo, spletna stran Naziv projekta Trajanje
MERIA (Mathematics Education: Relevant, Interesting and Applicable) – Matematično izobraževanje: pomembno, zanimivo in uporabno do 31. 8. 2019
logo-bridge Glas učenca – most do učenja (BRIDGE) do 31. 8. 2019
scientix Scientix 3 do 2018
PROLEA (Professional Learning in complex settings through reflection and portfolio) – Profesionalno učenje v kompleksnih okoliščinah s pomočjo refleksije do 1. 9. 2018
youthstart Podjetnost Ustart – (Youth Start: Entrepreneurial Challenges) – Izzivi podjetnosti za mlade do 30. 6. 2018
MENTEPlogo-WebLarge MENTEP (Monitor Technology Enhances Pedagogy) – Sistemska podpora digitalne pedagoške prakse do 31. 5. 2018
ATS_2020 ATS 2020 (Assessment of Transversal Skills) – Formativno spremljanje in vrednotenje transverzalnih veščin z IKT do 28. 2. 2018
linpilcare LINPILCARE – Povezovanje raziskovanja učiteljeve lastne prakse in izsledkov raziskav v učečih se skupnostih, ki temeljijo na dokazih, s ciljem nudenja podpore pedagoški praksi do 31. 8. 2017
  Inovativna učna okolja za delo z nadarjenimi dijaki do 31. 12. 2016
uživalmovzdravju Uživajmo v zdravju do 31. 12. 2016
IP_logo Inovacijski projekti do 31. 8. 2016
 scientix Scientix do 30. 6. 2016
 logo-erasmusplus Erasmus+ Mobilnost: Obisk pedagoških svetovalcev ZRSŠ na organizaciji Education Scotland (ES) v Veliki Britaniji do 30. 6. 2016
  Slovenski učni krogi maj 2016
kepass KEPASS – Knowledge Exchange Program for the Adriatic School System do 31. 10. 2015
logo_IP200 Inovativno poučevanje s pomočjo sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij / Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja do 30. 6. 2015
Creative Classrooms Lab (eng) – Ustvarjalni razred (slo)

do 31. 5. 2015

 

 EUfolio – Evropski e-listovnik (European ePortfolio Classrooms (EUfolio) do 30. 4. 2015
Projekti EU 
comenius_regio_logo Comenius Regio – Kolegialno podpiranje učiteljev za ustvarjanje spodbudnih učnih okolij (Peer coaching for teachers to create stimulating…) do 31. 7. 2015
 cidree_logo Podpora učiteljem pri formativnem spremljanju (Supporting Teachers for Effective Assessment for Learning) do 31. 12. 2014
Esolstvo_logo_primarni_01 E-šolstvo do 31. 8. 2013

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter