domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Obvestila za vrtce, šole in dijaške domove – avgust

Študijska srečanja za predšolsko vzgojo

V drugi polovici oktobra 2018 bomo začeli s prvimi izvedbami študijskih srečanj za vrtce. Poleg ostale vsebine bomo na študijskih srečanjih izpostavili pomen zagotavljanja raznovrstne in uravnotežene ponudbe dejavnosti, ki otroke miselno in čustveno aktivirajo, so zanj pomembne in vpete v resnične življenjske okoliščine.

Prijava na študijska srečanja bo potekala preko spletne prijave za posamezno študijsko središče, tako kot lansko šolsko leto. Na povezavi so razvidni že določeni datumi in kraji izvedb študijskih srečanj. Spletna prijava na te datume bo možna od 20. 9. 2018 do zapolnitve mest za posamezno srečanje.

Pripravili in objavili smo Priporočila za izvajanje krajših programov v obsegu 240 ur za otroke, ki v letu pred vstopom v šolo še niso bili vključeni v vrtec.

Pripravili smo tudi Priporočila za uspešen prehod otrok iz vrtca v šolo, ki so del zaključnega poročila naloge Prehod iz vrtca v šolo. Priporočila so objavljena na naši spletni strani.

Študijska srečanja za osnovno šolo

Študijska srečanja za osnovno šolo bodo tudi tokrat izvedena v dveh časovnih terminih: za matematiko, naravoslovne predmete, gospodinjstvo, tehniko in tehnologijo, šport in glasbeno umetnost. Za slovenščino so študijska srečanja potekala v avgustu v obliki 8-urnega srečanja. Za ostale predmete in področja v osnovni šoli pa bodo študijska srečanja v oktobru in novembru 2018.

Vabila z dnevnim redom, lokacijami srečanj za posamezne predmete in področja v OŠ so obljavljena  v prijavi na naši spletni strani.

Študijska srečanja za srednjo šolo

Študijska srečanja za srednješolske učitelje so za večino predmetov potekala 20. 8. in 21. 8. 2018. Učitelje, udeležence študijskih srečanj naprošamo, da nam mnenje o izpeljanih srečanjih sporočijo preko evalvacijskega vprašalnika.

Za predmete matematika, španščina, francoščina in filozofija bodo študijska srečanja potekala v jesenskem času. Učitelje vabimo, da se na študijsko srečanje prijavijo preko spletne prijave.

Več podrobnosti o posameznem srečanju bo navedenih v vabilu, ki ga bodo učitelji prejeli preko foruma spletnih učilnic oziroma svojih svetovalcev.

Šolski katalog 2018/2019 z izborom filmov in filmsko-vzgojnih programov za vrtce, osnovne in srednje šole

Izšel je novi Šolski katalog 2018/2019, z izborom filmov in filmsko-vzgojnih programov za vrtce, osnovne in srednje šole. Oglede filmov spremljajo dodatne kulturno-vzgojne dejavnosti: pogovori, delavnice, razstave, knjižice v Knjižni zbirki Kinobalon za mlajše otroke, ter pedagoška gradiva za učitelje in starše. Program poteka ob dopoldnevih, datum in uro predstav ter izbor filma pa je prilagojen potrebam. Nekaj poudarkov v prvih mesecih šolskega leta:

  • od 1. septembra: novi film o vznemirljivih spremembah, ki jih prinese vstop v šolo Moja žirafa
  • novi slovenski film Gajin svet (pogovor z ustvarjalci ali delavnica Gajin svet programiranja/CODE WEEK)
  • novi slovenski film Posledice (od oktobra, za dijake)

Več na novi spletni strani Za šole. Šolske skupine lahko za rezervacije ogledov za novo šolsko leto kontaktirajo preko e-pošte ali na mobilno številko: 030 315 701.

Usposabljanja ZRSŠ v septembru in oktobru

Seminar STROKOVNO SREČANJE ZA SVETOVALNE DELAVCE PRIPRAVNIKE IN ZAČETNIKE
Ljubljana, 18. 9. 2018 (rok prijave 10. 9. 2018), trajanje 8 ur
Kotizacija: 20 €
Koordinatorica: Tamara Malešević
Več o seminarju in prijava …  

Nacionalni posvet Z UMETNOSTJO O ŠPORTU, GIBANJU IN ZDRAVJU
Kinodvor, Ljubljana, 24. 9. 2018 (rok prijave 18. 9. 2018), trajanje 8 ur
Posvet je umeščen v program Evropskega tedna športa in je namenjen strokovnim delavcem vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Na posvetu bodo predstavljene nekatere možnosti in priložnosti za povezovanje umetnosti s športom, gibanjem, naravo in zdravjem. Organizatorji: Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za šolstvo, Ministrstvo za kulturo, Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez in Kinodvor. Kotizacije ni. Prijavnica

Seminar KAKO SPODBUJATI RAZVOJ ČUSTVENE INTELIGENTNOSTI IN UČINKOVITE KOMUNIKACIJE PRI SEBI IN SVOJIH UČENCIH
Ljubljana, 10. 10. 2018 – 4 srečanja po 4 ure po dogovoru (rok prijave 3. 10. 2018), trajanje 16 ur
Kotizacija: 40 €
Koordinatorica: Tanja Rupnik Vec
Več o seminarju in prijava.

KONFERENCA DRUŽBOSLOVNIH IN HUMANISTIČNIH PREDMETOV V OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH
Brdo pri Kranju, 28. 9. 2018 (rok prijave 6. 9. 2018), trajanje 8 ur
Kotizacije ni.
Koordinator: Vojko Kunaver
Spletna stran konference

Seminar DRUGAČNA GEOGRAFIJA – RAZISKOVANJE ENERGETSKO INTENZIVNE POKRAJINE
Velenje, 12. – 13. 10. 2018 (rok prijave 20. 9. 2018), trajanje 16 ur.
Koordinator: Igor Lipovšek
Kotizacija: 10 € Več o … (str. 204)

Nacionalni strokovni posvet Beremo skupaj

Bralno društvo Slovenije bo mednarodni dan pismenosti 2018 obeležilo z nacionalnim strokovnim posvetom BEREMO SKUPAJ 10. septembra 2018 v Cankarjevem domu v Ljubljani. Posvet bo namenjen razvoju družinske pismenosti in bralne kulture v družini ter skupnemu branju v družini, knjižnici, vrtcu ali šoli, večgeneracijskem centru …

Soorganizatorji posveta (po abecedi) so Andragoški center RS, Cankarjev dom, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Mestna knjižnica Kranj, Združenje splošnih knjižnic, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Namen posveta je opozoriti na pomen nacionalne skrbi za razvoj družinske pismenosti in bralne kulture, pomemben cilj posveta pa je prav povezovanje vseh, ki delujejo na tem področju.

Vabljeni so strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju, knjižničarji, uredniki, založniki, knjigotržci in vsi, ki delujejo na tem področju, oziroma vsi, ki jih tematika zanima. Vabilo, program posveta, kratke opise programskih sklopov in prijavnico najdete na www.bralno-drustvo.si.

Razstavi o Ivanu Cankarju za učence vseh treh vzgojno-izobraževalnih obdobij

V Cankarjevem domu v Ljubljani so v počastitev Cankarjevega leta 2018 v sodelovanju z Mestnim muzejem Ljubljana pripravili dve obsežni, vsebinsko povezani razstavi o življenju in delu našega največjega literata Ivana Cankarja. Razstavi so odprli v sredini meseca junija in bosta na ogled še do konca maja 2019.

Šolajočim otrokom in mladini predstavljata priložnost za intenzivno, sodobno in interaktivno soočenje s Cankarjem. V obeh institucijah so za ta namen pripravili delovne liste za učence vseh treh vzgojno-izobraževalnih obdobij in zagotavljajo usmerjeno vodenje po obeh razstavah. Za več informacij se obrnite na pristojni instituciji: Cankarjev dom in Mestni muzej Ljubljana.

Mednarodna znanstvena, poučna in umetnostna anatomska razstava Body Worlds Vital

Gospodarsko razstavišče v Ljubljani bo od 20. oktobra 2018 do 20. januarja 2018 gostilo mednarodno znanstveno, poučno in umetnostno anatomsko razstavo Body Worlds Vital, ki prek plastiniranih originalnih teles oziroma organov prikazuje, kakšne so razlike med zdravim, ogroženim in obolelim telesom oziroma njegovimi organi.

V sodelovanju z mnogimi ustanovami, tudi Zavodom RS za šolstvo, bo razstava nadgrajena z možnostjo organiziranih obiskov šol, kjer boste lahko izbirali tudi med raznimi predstavitvami in predavanji. Več o razstavi, ugodnostih in spremljevalnem programu za šole si lahko preberete na povezavi www.body-vital.si. Na ZRSŠ svetujemo, da pred ogledom razstave učence pripravite na realističen prikaz zgradbe človeškega telesa ter jih opozorite na spoštljiv odnos do, za namen razstave, darovanih teles.

Možnost brezplačne uporabe stopniščnega vzpenjalca

Zavod RS za šolstvo je za določen čas s strani donatorja prejemnik stopniščnega vzpenjalca, ki ga na podlagi izbora izroča šolam v brezplačno uporabo. Stopniščni vzpenjalec je namenjen gibalno oviranim učencem, ki uporabljajo invalidski voziček in obiskujejo šolo, ki zaradi arhitekturnih ovir nima ustreznih pogojev, da bi učenec nemoteno obiskovali pouk.

Če imate učenca, ki bi mu uporaba stopniščnega vzpenjalca omogočila nemoteno obiskovanje pouka, izpolnite obrazec in ga pošljite na e-naslov: usmerjanje@zrss.si.

Na ta naslov lahko pišete tudi za vse morebitne dodatne informacije.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter