domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Kampanja o vplivu pretirane potrošnje lahkih plastičnih vrečk na okolje

Ljubljana, 27.08.2018

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) bo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Zavodom RS za šolstvo (ZRSŠ), trgovci, nevladnimi organizacijami in društvi ter dvema zbornicama v šolskem letu 2018/2019 izvajalo Kampanjo o vplivu pretirane potrošnje lahkih plastičnih vrečk na okolje s sloganom »Imam svojo vrečko!«.

Cilji kampanje so povečati prepoznavnost problema in posledic onesnaževanja in obremenjevanja okolja z lahkimi plastičnimi nosilnimi vrečkami, spodbuditi trajno zmanjšanje potrošnje ter doseči okoljski cilj, povezan z zmanjšanjem potrošnje omenjenih vrečk.

Podrobnosti poteka kampanje ter dodatna strokovna gradiva za učitelje so dostopni na spletni povezavi MOP.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter