domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Obvestila za vrtce, šole in dijaške domove – februar 2020

Natečaj "Povezovanje za življenje v sodobni družbi"

Spoštovani učitelji, učiteljice!

Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Področna skupina za razredni pouk v okviru konference učiteljic in učiteljev razrednega pouka razpisuje natečaj »Povezovanje za življenje v sodobni družbi«. Z natečajem želimo spodbuditi učiteljice in učitelje, da usmerijo učence k razmišljanju, kako s svojim znanjem in ravnanjem pomagati drug drugemu pri uporabi tehnologij sodobnega sveta.

Konferenca učiteljic in učiteljev razrednega pouka z naslovom Povezujem, povezujeva, povezujemo bo potekala 11. in 12. marca 2020, v Kongresnem centru Laško.

V sodobnem življenju nas spremlja vrsta nevidnih digitalnih znanj, ki nam omogočajo, da lahko spremljamo informacije o svetu, hitreje naročimo hrano, kupujemo na spletu, poiščemo podatke, ki nas zanimajo, uporabimo telefon za pošiljanje slikovnih sporočil, posnamemo nepozaben film na praznovanju … in vse to znamo! Velikokrat se zgodi, da starejši mlajše prosijo za pomoč pri nastavitvah zvonjenja telefona, pri objavah na družabnih omrežjih, iskanju informacij …

Vabimo vas, da se z učenci pridružite kreativnemu razmisleku o možnostih pomoči drug drugemu. Učenec/i izdelajo plakat ali e-plakat ali strip ali animirani film s sporočilnostjo “Rad pomagam”. Izdelek naj prikazuje prizore oziroma zgodbo, kako učenci pomagajo starejšim ali svojim vrstnikom pri uporabi sodobnih tehnologij. Kriteriji za izdelek so: izvirnost (edinstvenost, svojevrstnost, novost, neodkritost), sporočilnost (iz izdelka je razviden prizor oziroma zgodba), povezanost s predpisano temo (ustreznost naslovu natečaja).

Plakat ali strip naj ima velikost risalnega lista. Animacija naj ne presega treh minut in naj bo v formatu wmv, avi ali mp4. Izdelek lahko izdela en učenec ali dva ali največ trije učenci. Izdelek naj bo opremljen z naslednjimi podatki: naslov izdelka, ime in priimek avtorja/avtorjev, razred, ime in priimek učitelja mentorja in ime osnovne šole.

Izdelke pošljite na naslov Zavod RS za šolstvo, OE LJUBLJANA (za Mojco Dolinar), Dunajska 104, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov, do petka, 21. 2. 2020.

Pravočasno prispele izdelke bo pregledala komisija. Izbrani bodo trije najboljši izdelki, ki bodo tudi nagrajeni. Dvajset najboljših izdelkov glede na kriterije bo razstavljenih v preddverju konferenčnega prostora na 2. konferenci učiteljic in učiteljev razrednega pouka.

Natečaj 

Vabilo. 

Vljudno vabljeni k sodelovanju!
Področna skupina za razredni pouk

22. Frankofonski dan

Spoštovane profesorice in profesorji  francoščine, spoštovane ravnateljice in ravnatelji,

vljudno vas vabimo k sodelovanju na 22. Frankofonskem dnevu, ki bo potekal v torek, 24. marca 2020, v Modri dvorani Kongresnega centra Celje (Dečkova cesta 1, Celje). Tema 22. Frankofonskega dne je Frankofonija.

Francoščina je peti najbolj govorjeni jezik na svetu, njenih govorcev pa je več zunaj Francije kot v njej. Znanje francoskega jezika odpira vrata za delo v mednarodnih organizacijah, diplomaciji in poslovnem svetu. Mednarodna strategija Francije na področju francoščine in večjezičnosti, ki jo izvaja s podporo Mednarodne organizacije za Frankofonijo in drugimi partnerji, zajema vsebinska področja učenja, komunikacije in ustvarjanja v francoskem jeziku.

S pomočjo literature, kina, gledališča in vizualnih umetnosti posodabljamo in bogatimo naš pogled na svet. Pomembno je, da ta področja spremljamo, podpremo in predstavimo širši publiki.

Vabimo vas, da v okviru razpisane teme skupaj z dijaki in učenci raziščete in doživite bogastvo frankofonskega sveta v Evropi, Afriki, Severni Ameriki, na Karibih, Bližnjem vzhodu in v Aziji-Pacifiku. Sodelujete lahko z literarnimi, glasbenimi, gledališkimi in video prispevki. Izbiro države, ki vas nagovarja k ustvarjanju, vnesite v dokument v spletni učilnici. Posamezen prispevek naj ne presega 10 minut.

Na ogled prireditve lahko povabite tudi svoje goste. Predvideno število zabeležite v prijavnici.

Prireditev organizira Zavod Republike Slovenije za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Francoskim inštitutom v Sloveniji.

Dodatne informacije so na voljo preko e-naslova mag. Alenke Paternoster.

–>Vabilo

Tekmovanja

V mesecu februarju se bosta izvedli še dve tekmovanji na območni ravni za najboljše tekmovalce s šolske ravni:

Čestitamo uvrščenim tekmovalcem in njihovim mentorjem in želimo veliko uspeha v nadaljevanju tekmovanja.

Seminarji ZRSŠ v februarju in marcu 2020

SEMINAR ZA SVETOVALNE DELAVCE ZAČETNIKE IN PRIPRAVNIKE
Predvideni čas in kraj izpeljave: 6. februarja 2020 v Ljubljani
Koordinatorica: Tamara Malešević
Prijava na tej povezavi.

Seminar OD FONOLOŠKEGA OZAVEŠČANJA DO BRANJA IN PISANJA PRI ZGODNJEM UČENJU TUJEGA JEZIKA
Predvideni čas in kraj izpeljave: 11. 2. 2020, Maribor, trajanje 8 ur
Rok prijave: 4. 2. 2020
Koordinator: Berta Kogoj
Prijava preko Katisa.

Seminar: POTI ZA IZBOLJŠANJE UČNIH DOSEŽKOV – NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE POUKA FIZIKE Z RAČUNALNIŠKO PODPRTIMI MERJENJI
Predvideni čas in kraj izpeljave: 5. 3. 2020, Rimske Toplice, trajanje 8 ur
Rok prijave: 1. 3. 2020
Koordinator: Milenko Stiplovšek
Prijava preko Katisa.

 KONFERENCA ZA UČITELJE RAZREDNEGA POUKA POVEZUJEM, POVEZUJEVA, POVEZUJEMO
Predvideni čas in kraj izpeljave: 11. – 12. 3. 2020, Laško, trajanje 16 ur
Rok prijave: 15. 2. 2020 oz. do zapolnitve mest
Koordinatorica: dr. Leonida Novak
Prijava preko Katisa.

Seminar: ROPOTAJOČI OTROCI, GLASBENA USTVARJALNOST IN IZVIRNI INSTRUMENTI
Predvideni čas in kraj izpeljave: 20. – 21. 3. 2020, Cankarjev dom, Ljubljana, 16 ur
Rok prijave: 9. 3. 2020
Koordinatorica: dr. Ada Holcar Brunauer
Prijava preko Katisa. 

Predavanje z delavnicami z naslovom: DOBRI ODNOSI ZA DOBRO SODELOVANJE
Predvideni čas in kraj izpeljave: 20. 3. 2020, Dijaški dom Tabor, Ljubljana
V sodelovanju z Društvom vzgojiteljev dijaških domov Slovenije
Več informacij, kotizacija in prijave na tej povezavi in na elektronski naslov Olge Jazbinšek.
GSM 031623223

Seminar: Usposabljanje za vožnjo kolesa in kolesarski izpiti ter varna mobilnost v OŠ
Predvideni čas in kraj izpeljave: 17. in 18.  marec ter 26. marec 2020, Hotel Astoria, Bled
Koordinatorica: mag. Marta Novak
Prijava preko Katisa.

 

Kulturni bazar 2020

Nacionalno strokovno usposabljanje Kulturni bazar 2020 bo 9. aprila 2020, v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Program največjega nacionalnega strokovnega usposabljanja na področju kulturno-umetnostne vzgoje Kulturni bazar 2020 vključuje več kot petdeset dogodkov: predstave, predstavitve, predavanja, delavnice in vodenja po razstavi, ki jih namenjamo strokovnim delavcem in študentom z različnih področij (vzgoje in izobraževanja, kulture, kmetijstva in prehrane, zdravstva, sociale, okolja in prostora, športa …). Osrednja tema dvanajstega Kulturnega bazarja, ki bo potekal 9. aprila 2020 v Cankarjevem domu v Ljubljani, je Enaki v različnosti.

Če želite izbrati program, ki vas najbolj zanima, pohitite s prijavo. Vabljeni!

Če želite izbrati program, ki vas najbolj zanima, pohitite s prijavo. Vabljeni!

Vabilo >
Program >
Prijavnica > 

Več o Kulturnem bazarjuki poleg kulture, vzgoje in izobraževanja povezuje tudi druga področja (zdravje, šport, kmetijstvo, okolje in prostor …), si lahko ogledate na spletni strani www.kulturnibazar.si.

Teden umetnosti v šoli od 25. do 31. maja 2020 - razpis za OŠ, srednje šole ter UNESCO šole

V organizaciji UNESCO posvetijo vsako leto v mesecu maju teden, namenjen ozaveščanju pomena umetnosti v šolskem prostoru. V letošnjem letu je izbran teden med 25. in 31. majem 2020. Svetovna organizacija v okviru »Arts Education Week« spodbuja mlade k sobivanju z umetnostjo, razumevanju tradicionalnih in sodobnih kulturnih praks ter iskanju lastnega umetniškega izraza. Vsakoletni dogodek spodbuja raziskovanje družbenih raznolikosti in razumevanje družbenih vzorcev s pomočjo ustvarjalnega procesa. Slovenskega šolskega prostora si ne znamo predstavljati brez umetniške ustvarjalnosti mladih. Umetnost, ki neposredno nagovarja mlade, skrbi za njihov skladen kognitivni, emocionalni, motorični in psihični razvoj.

V okviru svetovnega UNESCO tedna umetnosti, ki bo potekal med 25. in 31. majem 2020, pripravljamo dogodke tudi v Sloveniji. Vabimo vas, da v tem tednu skupaj z učenci pripravite dogodek povezan s področjem umetnosti. Na šoli lahko pripravite koncert, likovno razstavo, k sodelovanju povabite umetnika, pripravite lutkovno ali gledališko uprizoritev, se povežete z lokalno skupnostjo, društvi in organizacijami, organizirate performans, delavnico ali dan dejavnosti posvečen umetnosti, se z učenci odpravite v galerijo ali muzej, izdelate kip na dvorišču šole … pa še veliko idej bi se našlo. Želimo si, da se teden umetnosti razširi v slovenskem prostoru in da s številnimi dejavnostmi skupaj opozorimo na vseživljenjski pomen in vlogo umetnosti.

Vsaka šola, ki želi sodelovati pri dogodku, ustrezno izpolni prijavnico. Izpolnjene prijavnice pošljite najkasneje do 15. marca 2020 na elektronski naslov Primoža Krašne. Glede na zbrane prijave bomo oblikovali skupno najavo dogodkov, ki se bodo zgodili v tem tednu.

Vse sodelujoče šole ali mentorje vabimo, da po zaključku oblikujete kratko poročilo o dogodku na vaši šoli. Poročilo o dogodku pošljete do 10. 6. 2020 na elektronski naslov Primoža Krašne. Rezultati Tedna umetnosti bodo objavljeni na spletnem portalu Zavoda RS za šolstvo in predstavljeni na študijskih skupinah v mesecu avgustu. Zbrani podatki bodo pripomogli k temu, da opozorimo na pomen umetnosti in njene teže v družbi.

Vabilo UNESCO šolam ter osnovnim in srednjim šolam.

Časovnica dogodka:

 • 5. februar 2020 – začetek razpisa
 • 15. marec 2020 – zadnji rok za zbiranje prijav
 • 25. maj-31. maj 2020 – izvedba Tedna umetnosti
 • 10. junij 2020 – zadnji rok za oddajo poročila
 • avgust 2020 – predstavitev rezultatov na študijskih skupinah

Predmetna skupina za glasbeno umetnost
Predmetna skupina za likovno umetnost
Predmetna skupina za umetnostno zgodovino

Razpis za najboljši esej srednješolk in srednješolcev - Slovenski center PEN

Slovenski center PEN letos organizira že 52. Mednarodno srečanje pisateljev na Bledu. V tem okviru že nekaj let zapored poteka tudi razpis za najboljši esej slovenskih srednješolk in srednješolcev na razpisano temo, o kateri na Blejskih srečanjih razpravljajo ugledni literarni ustvarjalci in ustvarjalke z vsega sveta. Zato vas vljudno vabimo, da pošljete svoj esejistični prispevek.

Več informacij na povezavi.

Letošnji temi sta dve:

OPISOVANJE ALI SPODBUJANJE NASILJA V KNJIŽEVNOSTI?

Nasilje vse bolj vdira v naša življenja, ko beremo časopise, spletne komentarje, prebiramo literaturo in gledamo filme. Pogosto naletimo na podrobne opise mučenj, posilstev, vojnih grozot. Tudi ljubezenski prizori so velikokrat opisani vulgarno in grobo. Je to zato, ker smo vedno bolj obkroženi z nasiljem, ali pa smo črnogledi in ne vidimo svetlih plati življenja? Je opisovanje nasilja slabo ali dobro? Kako vpliva na bralca? Ali ga zato bolj lahkotno sprejema in postaja nekaj normalnega? Ali opisi groze spodbujajo nasilje, da iz literature in drugih umetnosti prehaja v naš vsakdan? Ali pa nam literatura pomaga razumeti sodobno nasilje?

Zavrzite ali utemeljite naslov eseja!

PIŠEM, O ČEMER RAZMIŠLJAM – PROSTA TEMA

Po petih letih tematsko določenih esejev smo se letos odločili, da lahko sami izberite, o čem želite pisati. Pišite o tem, o čemer pogosto premišljujete, pa nimate priložnosti zapisati svojih misli. Prosimo pa vas, da se posvetite eni izbrani tematiki. Morda najdete navdih v Temeljni listini PEN-a,  na povezavi http://www.penslovenia-zdruzenje.si/temeljna_listina,  ki povezuje 145 centrov PEN po svetu.

Esej naj obsega vsaj 3.500 in ne več kot 10.000 znakov (s presledki).  Poslan naj bo v obliki tipkopisa v zaprti ovojnici ali po elektronski pošti. Poleg imena avtorja in omembe letnika in šole prosimo tudi za ime in naslov mentorja. Za vsako razpisano temo bo podeljena ena nagrada. Kategoriji sta dve, po ena nagrada za dijake 1. in 2. letnika in  po ena nagrada za dijake 3. in 4. letnika.

Podelitev nagrade bo potekala na 52. Mednarodnem srečanju pisateljev na Bledu v četrtek, 23. aprila 2020, ob 12.30. Po podelitvi bodo nagrajeni dijaki in mentorji povabljeni na kosilo z gosti blejskega srečanja.

Elektronski naslov:  

slopen@guest.arnes.si

Poštni naslov: Slovenski center PEN, Komisija za šolski esej, Tomšičeva ul. 12, 1000 Ljubljana.

Vse informacije na voljo na tel. št. 030 321 710 (Tanja Tuma).

Žirija bo upoštevala prispevke, ki bodo prispeli do 15. 3. 2020.

"Srčna pisma za male borce"

»Srčna pisma za male borce« je projekt, ki ga izvaja Društvo Viljem Julijan ob priložnosti svetovnega dneva redkih bolezni (29. februar). Projekt je v osnovi namenjen vrtcem, osnovnim in srednjim šolam kot podpora otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam ter širjenju osveščenosti o redkih boleznih. S projektom, ki ga podpiramo tudi na Zavodu RS za šolstvo želimo spodbuditi sprejemanje drugačnosti, empatijo in solidarnost ter širiti osveščenost o redkih boleznih in pomenu medsebojne podpore.

Več informacij o projektu. Več o redkih boleznih na spletni strani Društva Viljem Julijan.

 

Dan varne rabe interneta

Imata starša raje svoj telefon kot mene?

V torek, 11. februarja 2020, na dan varne rabe interneta, je točka osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede, začela s kampanjo, s katero želijo starše opozoriti na pretirano rabo mobilnih telefonov. V ta namen so pripravili plakat, ki ga bodo brezplačno prejeli slovenski pediatri in vrtci ter šole in drugi, ki bodo plakate naročili. V sklopu kampanje so na Safe.si izdali tudi priročnik »Mami, a mi daš telefon?«, ki nudi staršem predšolskih otrok nasvete, kako naj na ustrezen in varen način vpeljejo otroke v uporabo tablic, mobilnih telefonov in računalnikov. V kratkem bodo izdali še priročnik za vzgojitelje predšolskih otrok na temo varne rabe digitalnih naprav in interneta.  

Pretirana raba mobilnih telefonov pri starših

Sestavni del življenja današnjih staršev so mobilni telefoni, ki jim omogočajo dostop do informacij, komunikacijo in zabavo. Pozitivni učinki teh naprav so veliki, vendar pa mobilni telefoni in storitve, ki jih omogočajo, skrivajo tudi številne pasti in tveganja

Številne starše skrbi, da njihovi otroci ne bi predolgo uporabljali mobilnih telefonov, tablic in računalnikov, pri tem pa pozabljajo, da tudi sami prepogosto uporabljajo digitalne naprave. Medtem ko svojim otrokom omejujejo in prepovedujejo uporabo, sami mobilne telefone uporabljajo med kosilom, večerjo, zvečer v postelji, med igro in pogovorom z otroki, celo med vožnjo in med mnogimi drugimi dejavnostmi. S tem dajejo otrokom po eni strani slab zgled, po drugi strani pa jim zaradi tega ne nudijo pozornosti in druženja, ki si ju otroci želijo in tudi nujno potrebujejo.

Ne smemo pa pozabiti tudi na vidik uveljavljanja pravil pri uporabi mobilnih naprav, kar je še posebej pomembno, ko se otrok bliža ali pa vstopi v najstniška leta. Uveljavljanje pravil bo veliko težje, če se starši pravil ne držijo. Zato, če se dogovorijo, da otrok ne sme imeti mobilnega telefona v svoji sobi, naj ga tudi starši ne imajo v spalnici.

Na Safe.si skušajo na to problematiko opozoriti s kampanjo, ki so jo poimenovali »Imata starša raje svoj telefon kot mene?« V sklopu kampanje bodo slovenskim pediatrom, vrtcem in drugim, ki bodo to želeli, razdelili plakate, s katerimi skušajo starše spodbuditi k premisleku o pretirani uporabi mobilnih telefonov. Prav tako pa bo plakat v februarju, mesecu varne rabe interneta, visel na izbranih plakatnih mestih v večjih slovenskih mestih.

Problematika uporabe digitalnih naprav pri predšolskih otrocih

Na točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si ugotavljajo, da se otroci srečujejo s telefoni, tablicami in računalniki že zelo zgodaj. Običajno je prvi stik v obliki gledanja risank z YouTube, nato pa sledi igranje različnih video iger na mobilnih telefonih ali tablicah. Pri tem so otroci lahko izpostavljeni vsebinam, ki so zanje neprimerne, strašljive in jih ne razumejo, če starši ne nadzorujejo dogajanja. Verjetnost, da se srečajo z neprimernimi vsebinami, je bistveno večja, če lahko otroci sami izbirajo vsebine oz. katere video posnetke si bodo ogledali. Pri video igrah, ki so brezplačne, so običajno izpostavljeni tudi oglaševanju, ki ga ne razumejo.

Starši že zelo zgodaj (številni bistveno prezgodaj) izročijo otrokom v uporabo mobilne telefone ali tablice. Zaradi živosti barv, hitrega dogajanja in interaktivnosti, jih otroci zelo hitro osvojijo, naprave pa jih lahko tudi zasvojijo.

Staršem predšolskih otrok je pogosto težko najti ustrezne informacije ali nasvete, kako naj otroke vpeljujejo v digitalni svet. V pomoč staršem predšolskih otrok so na Safe.si pripravili kratek priročnik z naslovom »Mami, a mi daš telefon?«, ki ponuja 10 praktičnih nasvetov, kako naj na ustrezen in varen način vpeljejo otroke v digitalni svet. Gre za prevod priročnika, ki ga je pripravila avstrijska točka osveščanja o varni rabi interneta.

Nekaj nasvetov iz priročnika za starše:

 • Uživajte v času, ko ste skupaj z otrokom. Še prehitro bo odrastel.
 • Bodite dober zgled.
 • Poskrbite, da bodo naprave varne za otroke.
 • YouTube ni varuška!
 • Za otroka izberite le nekaj aplikacij, ki so dobre, pri tem pa upoštevajte starostne omejitve.
 • Nikoli ne dajajte otroških fotografij na internet in družabna omrežja.
 • Zabavajte se skupaj z otrokom.

Priročnik bodo starši dobili brezplačno na Safe.si predavanjih za starše predšolskih otrok, ki jih bodo organizirali vrtci, elektronska oblika pa je dostopna na spletni strani www.safe.si.

Več informacij in gradiva:

Priročnik: https://safe.si/gradiva/gradiva-za-starse/prirocnik-za-starse-otrok-starih-od-3-do-6-let-mami-a-mi-das-telefon

Dodatne informacije: marko.puschner@fdv.uni-lj.si ali po telefonu 01 5805 360.

 

O dnevu varne rabe interneta:

Več kot 150 držav iz celega sveta vsako leto drugi torek v februarju praznuje dan varne rabe interneta. Na šestih od sedmih celin je vsako leto organiziranih na stotine dogodkov z namenom dviga ozaveščenosti o varni uporabi spletnih tehnologij. Dan varne rabe interneta je osrednji dogodek evropske mreže centrov za varnejši internet www.betterinternetforkids.eu. Znotraj mreže že od leta 2005 uspešno deluje tudi slovenski Center za varnejši internet in točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav Safe.si.

Projekt Center za varnejši internet izvajajo Fakulteta za družbene vede – Univerza v Ljubljani, Javni zavod ARNES, Zveza prijateljev mladine Slovenije in Zavod MISSS (Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije), financirata pa ga Agencija INEA pri Evropski komisiji prek Instrumenta za povezovanje Evrope in Ministrstvo za javno upravo.

Center za varnejši internet ponuja tri glavne storitve:

 • Točko osveščanja o varni rabi interneta Safe.si z osrednjim portalom www.safe.si. Naši nasveti, gradiva, orodja, izobraževanja in druge aktivnosti osveščanja so namenjene otrokom, mladostnikom, staršem ter šolski, socialni in mladinski stroki.
 • Svetovalno linijo za težave na spletu Tom telefon 116 111, na kateri med 12. in 20. uro vsak dan odgovarjajo na vprašanja, dileme in pomagajo reševati zagate, povezane z uporabo interneta, na www.e-tom.si je na voljo tudi svetovanje prek TOM spletne klepetalnice. Storitev je na voljo za otroke, mlade in njihove starše.
 • Anonimno spletno prijavo nezakonitih spletnih vsebin Spletno oko – posnetke spolne zlorabe otrok in sovražni govor na spletu lahko anonimno prijavite na prijavno točko www.spletno-oko.si.
13. 02. 2020
Podelitev priznanj Blaža Kumerdeja za leto 2019
Muzej novejše zgodovine Slovenije, Celovška cesta 23, Ljubljana
11. 03. 2020
Konferenca učiteljev razrednega pouka
Kongresni center v Hotelu Thermana Park Laško, Zdraviliška ulica 6, Laško
25. 03. 2020
XXVIII. izobraževalni dnevi
Kongresni center Portus, Obala 33, Portorož
09. 04. 2020
Nacionalno strokovno usposabljanje Kulturni bazar 2020
Cankarjev dom v Ljubljani, Prešernova cesta 10, Ljubljana
15. 04. 2020
Konferenca “Karierna orientacija v luči sodobnih spoznanj”
Kongresni center v Hotelu Thermana Park Laško, Zdraviliška ulica 6, Laško
20. 08. 2020
Konferenca ravnateljic in ravnateljev VIZ v Republiki Sloveniji
Kongresni center Brdo pri Kranju, Predoslje 39, 4000 Kranj
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter